Yazı Detayı
20 Ekim 2015 - Salı 08:00 Bu yazı 963 kez okundu
 
“Maruz Kalanlar Nesli”
Ahmet Doğan İLBEY
lbeyali@hotmail.com
 
 

Doksan yıllık Atatürkçü-laik Cumhuriyetin doksan yıllık Batılılaşma ve modern kapitalistleşmesinin bu millete verdiği hasar ve yozlaşma sayısız defa yazılmıştır. Fakat aşağıda takdim edeceğim metin bu meseleleri ilaç prospektüslerine benzer akademik bir dille değil, aşınmış dimağlara ve özünü unutanlara sarsıcı bir belagatla seslenen bir yazı.

 

Bu değerler aşınmasının, ahlâk kaybının her kesimi vurup geçtiği gibi dindar-muhafazakâr zümrelerin her kademesinde bir veba gibi yayıldığını üzülerek görüyor ve engel olamamanın çâresizliğini bazen içimize atarak, bazen fikirlice öfkelenerek üstad Necip Fazıl gibi “durun Müslümanlar bu cadde çıkmaz sokak!” diyerek haykırdığımız oluyor.

 

Doksan yıllık rejimin zihinlerine ve değerlerine darbe vurduğu ve ardından dindar-muhafazakâr zümrelerin de darbeden tesir alıp, aslını ve dâvasını gevşettiği bir kitleye “Maruz kalanlar nesli” diyor. “Maruz kalanlar nesli” nin içinde herkes var. Herkes kendi aldığı yarayı, dik duramadığı ve ezildiği yeri görebilir bu manzum sayhada.,

 

Şair Memduh Atalay’ın vecdli kaleminden çıkan, içinde sosyo-kültürel ahlâki çöküşün ve değerler aşınmasının her bilgisini veren, her yaraya temas eden bir durum raporunu manzum ve heybetli bir dille anlatan bir metin bu. İronik ve kahır dolu cezbeli bir üslûbla yazılmış gerçek ve acı hikâyemiz…

Özünü, sözünü ve dâvasını askıya alan ve savsaklayan dindar-muhafazakâr kesimin yüreğine yüreğine vurarak “kendine gel!” diyen bin miligramlık bu sayhanâmeyi paylaşmak istiyorum.

 

Şair Memduh Atalay’ın “MARUZ KALANLAR NESLİ” başlıklı manzum çığlığını fikirli bir çay eşliğinde ve toplumdaki değerler yozlaşmasını an be an akıl gözünüzün önünde tutarak okumanızı dilerim:

 

“GİRİŞ: FELSEFESİZ SORULAR BÖLÜMÜ

 

En büyük ayakkabıyı kim giyer / En büyük şapka kimin başına / Büyük ayak, 'büyük baş' düşünürken / Jandarma dipçiği indi başıma / Dedi: Tüm büyükler 'ulu Öndere ' yakışır / Köylüyüm affola aklım karışır! / En büyük bilgin, en büyük deha/ Yâdında mı en büyük asker / Sezar, Napolyon, Attila / Fısıldanırken kulağıma / İskender diye kopya verirken 'hainin' biri / Karşımda dururken Fatih Sultan / Halit bin Velit ucundayken dilimin / Dipçiğin acısıyla dedim heman: /Atatürk'tür en büyük komutan!

 

Cumhuriyetten geldi en ağır soru / Sesim titredi yüzüm kızardı / Zihnim sorudaki tuzağı kavradı / Latin çizgileri elife düşman / "On yılda on beş milyon" arasında / Muasır medeniyetin karasevdalıları / Kurdular demiryolu ağları / Ellerinde pozitivist bir silah / Önce sürerek sonra asarak / Senfoni orkestrası eşliğinde / Bizi medeniyete taşıdılar / Cumhuriyet paşaları! / Bildim : "Cumhuriyet fazilet rejimidir / Kahrolsun padişah(!)" /

 

Kurumlarda bir kurum bir kurum / Horoz ötse / İki yumurtlasa çil tavuk / uzmanlardan açık oturum / Yobazın gölgesi / Sakalın teli düşse / Laiklik temelinden sarsılır / Yobaz, dillerinde bir pelesenk / Beşiktaş gol atsa / Bir ağa takılsa balıklar / Mozoleye çelenk! /

 

Düşüncede suç / İnançta hain bulur / Millete bir üstten bakış / Türbeye kulp takar / Akıl almaz cebir / Akla dayar her şeyi / Profesör nam körebenin / Mekânı Anıtkabir / 'Yetiş atam laiklik gidiyor elden!' / İnletir narası yeri göğü /

...

Neler geldi başımıza/Ot bitti, su çağladı!

 

ÇOK TEVİLLİ RİCAT BÖLÜMÜ:

 

İstanbul'a besmelesiz ulaşınca / Boş arsaya gece vakti kondu / Belediye imar işi / İmar mimar işi derken / Site düştü zamanla derme çatma yapıya! / Ashab -ı Kehf yapı ortaklığı ile / Bizim idealist arkadaş kapitalist oldu! / Paranın dini olur mu, olmaz mı sorularından / Muhafazakâr kapitalizm doğdu! / Müteşebbis ve mümin / Dünyada mekan ahrette iman kavlince / Geride bir eser bırakmak için /

 

Birbirine selam vermeyen sakinlere / Bir site daha kurdu / Ensar konutları ile / Mücahit kardeşimiz / Müteahhit oldu! / Helal kazanç kâr payına / Kâr eden ar etmezden vardı / Ar eden piyasa cahilleri / Yaya gidip yolda kaldı! / İki kapılı hanın çıkışında / Kum, çakıl, taş, toprak / Demir, beton / Bunca varlıkla nasıl geçilir tünel? / Ellerinde besmele çeken bardak  / Yedekte pusulalı seccade / İstiap haddi bir yana / Aştılar liberal limiti de! / Dillerinde bir akrep, bir engerek

/ Likidite, likidite!

 

Her şeyimiz var şükür / Bir de "davamız" olsun! / Sistemin engeline / Davamız bir yol bulsun! / Şirkete tuğralı logo /Arada bir fikir /  Arada bir nutuk / Arada bir ey Sakarya / Milli kalarak kalkınmadı mı Tokyo / Yunus'u taşısın günümüze / Oratoryo!

 

Bir yemekte tüketir bir işçi aylığını / 'Tekasür' yok ezberinde / Ekran sihirli kutu Ebuzer 'i es geçer / Unvanı imanına dadanan fare / Kalpte kapanmaz kanayan yara / Şöyle esnekçe geçiş davadan iktisada / Elzemdir içtihat yeni hocalar lazım / Şöyle esaslısından vicdana su serpen / Geçmişe saplanıp kalanlara inat / 

 

Yaşasın çok tevilli ricat!

...

Neler geldi başımıza/Ot bitti su çağladı!

 

AKTÜALİTE KAHPELERİ BÖLÜMÜ: 

 

Dalkavuğa şahsiyet diploması vermeli / Görünce para için yazı yazan hödükleri / Her devirde yazar, her zamanda kese kulu /  Erkin hamam çantasını taşır, yüksünmez / Mesela Barlasın oğlu / Dün sayından inmezken aşağı / Bugün düşmandan daha sert çalar bıçağı / Efendim şöyle dedi, hazret buyurdu şunu / Bukalemunu bile kıskandırır bunların huyu /

 

Fikir kumbarayla bile gelebilir yan yana / Bunlardan kaçar mutlak Tur-ı Sina'ya / Şubatta başka gemi Aralıkta başka gemi / Yağmur tarla misali belirsiz yeri / Kalemi havlıyor sanki kalbi kralın çanağı / Kirletirler inanın umman olsa yunağı / Bir mağarada tütün ve çay vuslatı ile uzlet isterim / Nerde bir aktüalite kahpesi görsem / Gördüğüm ilk fahişeden özür dilerim!

...

Neler geldi başımıza/Ot bitti su çağladı!

 

SİGARA ŞİRKETLERİNE DÂVA BÖLÜMÜ:

 

Bir mevsim-i baharına geldik ki âlemin / Vicdan siyasi  / Aşk magazin / Efkar kilodan mülhem! / Tanıklığın yarası ikidir ey şair / Bir anlamadan bir tanıklıktan! / Otuz yıldır çay ve tütün / Saçlarım felsefe beyazı / Hala çay, hâlâ tütün / Sigaradan evvel beni kahır öldürecek / Ben de sigara şirketlerini dava ediyorum! / -Görüyorsunuz hala ölmedim-

...

Neler geldi başımıza/Ot bitti su çağladı!”

 
Etiketler: “Maruz, Kalanlar, Nesli”
Yorumlar
Diğer Yazılar
“Dil Edebi”
“Turnalar Ali’mi görmediniz mi?”
Ana ile oğulun dostluğu
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Modern inkırazlar geliyor…
İnkıraz bir kez gelmeye görsün…
Sağcılık Kur’an-ı Kerim’e göredir.
Oy kullanmadan önce türkü dinleyin
Chp’nin iflâh olmayacağına dair
Açlığa medhiye
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Doğu’nun oğulları
Batı’nın oğulları üretme merkezi
Mebusluğun dayanılmaz(!)câzibesinden istikametini bozanlar
İyi nedir, iyi insan kimdir?
Anıtkabir’de îman tazelenir mi?
“Bir derdim var bin dermâna değişmem”
Doktorluk tasavvuf ve hikmet mektebinden sonra okunmalı
Hapishâne risâlesi-7
Hapishâne risâlesi-6
Hapishâne risâlesi-1
Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür
Kur’anî mânada milliyet ve milliyetçilik
Ali Hocam yazısı
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Bâtıl Türkçüye göre Türkler “Araplaşıyor”muş-2
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
“Bitmeyen millî mücadele”
Dünya Kadınlar Günü’nün gerçek yüzü
Bâtıl Türkçünün Hakk’a tapan Türk’e zararları-3
Bâtıl Türkçüye göre din değişebilir, milliyet asla!
Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil
“Ne haçlı, ne şaman Türk! Müslüman, Müslüman Türk”
Necip Fâzıl’ın vasfettiği Türkler
Millet kimlikli Türk mü, ulus kimlikli Türk mü?
“Altun ordu” nam Türk ordusunun meziyeti
“Savletinle titresin” düşman ey Türk ordusu!
Hakk’a tapan Türk milletinin ordusu serhat boylarında…
Kültür Bakanına sual: Troyalılar Türk müydü?
Bosnalı millettaş Yemen Türküsü’nü söyleyince…
Dergiler fikir ve edebiyatın burçlarıdır
Evi barkı yıkan kitap delileri
İnönü Amerikancılığı utanç verici yıllardır
Kültürün iktidarı mı, iktidarın kültürü mü?
İstiklâl Marşı Şairi’ni fişleyen Cumhuriyet erdemli olabilir mi?
Mehmed Âkif’in cenazesinde Cumhuriyet’in şefleri yoktu
Yılbaşı kutlama pespâyeliğini Kemalistler resmîleştirdi
KUMARBAZ CUMHURİYET’İN MURDAR MİLLÎ (!) PİYANGOSU
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
Sahaf Hasan Efendi
“Selülozofiller” ve “Bibliyofiller”
Faydasız kitap okumak
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Cumhuriyet Bayramı”nı kimler niçin kutlar?
“Şifa kabul etmez ağır kitap hastaları”
Mecânin-i kütüb yahut kitap mecnûnları
Kitap yârânının efendisi
“Oku! zira okumayan azgınlaşır”
Musul / Kerkük’ün başına gelenlerin müsebbibi Lozancılardır
Türkler Hakk’a tapan millettir
Müslüman mahallesinde domuz dersi verilir mi?
İtirazın İsmailcesi
İsmail bayramı
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
İsmail ve bıçak
Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına
Milliyetçilik, cumhuriyet ve devlet Atatürkçülükle mi kaimdir?
Herkes İsmail olmalı
Osmanlı’da askerlik meselesi
Bir buğday yetiştiricisi bir darbeci generalden değerlidir
Dergi de okuyalım; dergisiz olmaz
Kitap ve dil
Yarın ölecekmiş gibi yazmak
Modern yazı seküler ve aidiyetsizdir
Kurtla çoban arasında mesai yapanlar
Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar
Darbeci bir general şu mısraları okuyabilir mi?
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Darbeci generaller psikopattır
Darbeci generallerin çöküşü
15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır
Darbeye karşı selâ, ezan, millet
İyi yazı kütük ve nakış sahibidir
“İyi yazı kötü yazı”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Aynaya bakmak marifettir
Aynaya bakınca ne görüyoruz?
Somalili Mahmut’un yüreğinde Türkiye/Somali kardeşliği
Edebî hayatların kitabı: “Mekân Hikâyeleri”
Cümle Âlemin Efendisi’ne (s.a.v.) hâlnâme
Alkollü hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi
CHP’nin cemâziyelevvelini bilir misiniz?
Dil Kapısı’ndan geçenler
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Ehl-i gece olmak
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
Avrupa’nın binyıllık Türk korkusu
İstiklâl Marşı mı değişsin, Cumhuriyet mi?
Türk’ün güzel sıfatlarından alpereni doğru anlamak
Cumhuriyetin “Millî” kavramına ettiği zulümler
Terkip ve İnşâ dergisinden “İslâm maarif sistemi
Millet kimlikli Türklük mü, ulus kimlikli Türklük mü?
Türk’ü Türk yapan Cumhuriyet değil, İslâm’dır
Himmeti millet olan Türklüğe ihtiyaç var
Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu
Kalbiniz kışa dönmüşse baharla diriltin
“Aman” diye kimi çağırmalı?
Şehitlerin kanı yüzümüze değiyor/ kaatil: ABDHDPKK’dır
“Çaldım yârin kapısın…”
“Çınar”ı nasıl bilirsiniz?
Sadra şifa bir kitap: “Evin Mahremi Olmak”-2-
Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti
Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?
Ölümle aranız nasıl?
Müslüman Doğulu musunuz, Batılı mı?
Dil Kapısı
İsmail ve bıçak
Cemaat önderi, hocaefendi ve âlim sıfatlı Belâmlar
Bu ülke ecdadımındı / bugün benim / yarın oğlumun ve onun oğullarının olacak
Darbeci generallerin soy ağacı
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Göster Âl-i Osman Türklüğünü Ey Türk Ordusu!
Siyaset elinde şahlanamayan bir hareket: Alperen Ocakları
Kurtlar ve darbeci generaller
Hayat yavaştı yavaş yaşardık eskiden
Ezanın hasmı darbecilerin ezana yenilişi
“General elbisesi giyen horoz”
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının kuyruğu göründü…
Türkler Hakk’a tapan millettir
Darbeye karşı selâ, ezan ve millet
Tanrı yok, generaller var!
Darbeci generaller psikopattır
Bir buğday yetiştiricisi bir generalden değerlidir
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi’nin başına gelenler
Ey generaller! sizi sigaya çeken bir millet var
Darbeci generallerin çöküşü
Târih şöyle yazacak: Darbeci generallerle milletin savaşı
“Tek Kapı” ya açılan Kapılar…
İnsanlar televizyon seyrederek ölüyorlar
Müslümanın hayatına giren Avrupa âdetidir tâtil
Eşref-i mahlûkat’tan homoekonomikus’a dönüşenler
Ölüm haberleri ve tâziyelerimiz de laikleşiyor
Sizi alnınızdan öperim Alperenler!
Uykuya dost olan Müslüman çoğalıyor/sa…
Benim yaram derin derin…
Vatan hainliğinin târifi
Amerikan yardımı alan 27 Mayıs darbecileriyle CHP ikizdir
Sohbetle sahâbe olanların milletindeniz
Medeniyet dâvamızı omuzlayan dergi: Terkip ve İnşâ
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Yüreklerinde anne ateşi sönmeyen iki şair:
Hümâ kuşuna yahut “Himmet Hümâları” na tutunmak
Laik-altı ok anayasası Müslümanca ıslah edilmeli
Türkiye, Büyük Doğu Fikrine muhtaç
Dostunuzu, yâni benzerinizi bulun
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
Modernizme karşı dost ve dostluk
Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm doğduğunda
Suriye meselesini yakın tarihte aramak
Bin miligramlık şiir böyle olur efendiler!
“Okuryazar mısın, Uyurgezer mi?”
Dil Kapısı’ndan geçmedikçe
Vatan müdafaasına çıkan dost hüzün yollamış
Nekrofil PKK ve dış düşmanlar yine Ankara’da…
“Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”
28 Şubat’ın apoletli kurtlarıyla bir olup kuzuyu yiyenler
Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı
“Yârin Şifa Kapısı”
“Türkü Yazıları”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Bir Hocam ve Dükkânnâme
Türkiye, Bayırbucak’ı ilhak etmeli
Maraş Maraş Derler Kahramanlığın Adına
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Türkiye PYD’ya karşı Suriye Türkmenlerini Masa’ya getirmeli
Türkiye’de aydının anatomisi
Medine, Medeniyet ve Şehir
Akademisyenin recüliyeti var mı?
Hüda Par’dan iki mektup
Türkçülerin meylettiği müelliflerin medeniyet fikrindeki ârıza ve farklılıklar
Ârızasında ısrar eden bir Türkçünün ithamnâmesi
Mehmet Âkif, Kemalist cumhuriyeti tasdik etmedi
“İktidarda Kim Var?”
Mehmet Âkif’in cenazesinde cumhuriyetin şefleri yoktu
El çek hüznümden ey zâhir erbabı
Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır
Türk milliyetçilerinin iflah olmaz hastalığı: “Atatürk’e bağlılık”
Müslümanın itini bile seven adam: Muzaffer Gözükara!
Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün…
“Rıza” yahut “Râzı” olmayı unutunca…
“Kelimelerin Seyir Defteri”nde yazılanlar
İslâm Medeniyetinin mukaddimesi: Câmi
“Ya Tahammül Ya Sefer'den Bize ‘İstikrar’ Düştü!”
Türkiye’deki milliyetçi hareketler İslâmî ihtiyaçtan doğmadı
“Bosna Bizim Neyimiz Olur?”
Milliyetçilik yola özürlü çıkınca…
Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1-
Chp’nin bugünü de cemâziyelevveli gibi kirlidir
Kaldırım imarına değil, gönül imarına ihtiyaç var
Âkif, İslâm; Gökalp, Batı medeniyetinden yanadır
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür”
Üç yaralı kavram: asabiyet, kavmiyet, milliyet
“Çağın İsmailleri! bize et size cennet düştü”
Her kurban bir İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Dindar Kürtlerin ve bir Astsubayın HDPKK hakkında görüşleri
Dindar / ümmetçi Kürt kardeşlerimizin cevapları
Dindar / Ümmetçi Kürtler de özerklik ve resmî dil istiyorsa…
Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri
“Aç canavara (HDPKK) tahabbüb, iyiliğini değil iştahını artırdı
Modernizmin bulaştırdığı bir hastalık: “İhtiyaç tuzağı”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Kim “HDPKK”ye oy ve medya desteği vermişse haindir
Fikir Teknesi’nden peş peşe fikirli kitaplar…
Ahmet Cevdet Paşa’nın fıkıh üstü Medeniyet-i Cedide’si
Şehitlerin kanı yerde mi kalacak?
Nekrofil (ölüsevici) PKK, Amerika/İsrail provokasyonu iş başında
“Gurbet nedir bilir mi o menfâya gitmeyen?”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Gök Kapılarından geçmek
Doğu Türkistan’a Ecdâdımız Gibi Gitmek
Alperen, İslâm devleti dâvasının mükellefiyetini taşıyana denir
Kürtçülüğün çâresi Said-i Nursi Hz.lerinin fikirlerindedir
CHP’nin desteklediği 27 Mayıs darbecilerine Amerikan yardımı
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
“Amerikan saatine göre uyuyan Türk münevveri…”
“Millet”in târifi yahut millet olmanın müslümancası
19 Mayıs bayram değil, Atatürkçülük karnavalıdır
Nü-sever General Evren’in Akıbeti
İdrakimize vurulan Atatürkçülük zincirini ne zaman kıracağız?
Medeniyetimize Kasteden Medeniyetsiz Cumhuriyet
İktidar da dâhil, partilerin seçim vaatleri bayat ve fikirsiz
Altı ok muhibbi bir zındık: domuzsever Abdullah Cevdet
“Dinî” mânasına gelen “millî” kavramı neleri haizdir
Dostâne Fiskeler
Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın şehri Medine
Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm doğduğunda
“En iyi Türk ölü Türktür; en iyi Kürt ölü Kürttür”
“Daha Çok Ölü İstiyorum”
Fikir Teknesi’nden Necip Fazıl ve Büyük Doğu Devleti üstüne kitaplar
Tekbir, salavat ve mehterle Çanakkale şehitlerini yâdeden üniversite…
Altı Ok Cumhuriyetinin kadın projesi: “Kur’an’ı kapa, kadınları aç”
Hilâfetçilikten Devrimciliğe Evrilen “CHP Makyavelizmin Partisidir”
28 Şubat’ın paranoyak generalleri
Kıyafet İnkılâbının Kurbanı Kadınlar ve Kızlar
Bir “Türkçü” nün Türkler için zararlı fikirleri-2
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
K. Maraş
Az Bulutlu
Güncelleme: 21.09.2018
Bugün
22° - 33°
Cumartesi
21° - 34°
Pazar
21° - 34°
K. Maraş

Güncelleme: 20.09.2018
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı