Yazı Detayı
06 Ocak 2016 - Çarşamba 08:33 Bu yazı 878 kez okundu
 
Ârızasında ısrar eden bir Türkçünün ithamnâmesi
Ahmet Doğan İLBEY
lbeyali@hotmail.com
 
 

Yeni Çağ Gazetesi yazarlarından Arslan Tekin, "Türkçülük Hareketinin Türklük Anlayışı Ârızalıdır " başlıklı yazımıza alınmış ve “Türklük anlayışı ârızalıysa, ârızalı olmayan Türklük anlayışını sen göster İlbey'im!” diyerek “İslâmcıların 'Türk' sıkıntısı” (21.12.2015, Yeni Çağ) adıyla bir itiraz yazısı yazmış.

 

Ârızalı Türkçülüğüne zül gelmiş olacak ki ardından “Derdiniz Ne Sizin?” (22.12.2015, Yeni Çağ) başlığıyla bir yazı daha kaleme almış ve bazı müelliflerin arasına fakiri de dahil ederek “Türk üzerine gitmekle” ve “Türk düşmanlığıyla uğraşan İslâmcılar…”  şeklinde yaftalayıcı ifadeler kullanmış ki, cevap vermek vacip oldu.

 

Vurgularından anlaşıldığı üzere Atatürkçü ve seküler Türkçü olan muarızımın ilk yazısından uzunca bir iktibas yaptıktan sonra kabahatinin ârızasından büyük olduğuna, yâni ârızalı Türklüğüyle kalmayıp söyledikleriyle ârızalı anlayışında ısrar ettiğine işaret edeceğim:

 

“Meseleyi getirip M. Kemal Atatürk'e, sekülerizme, laikliğe dayayacaklar, oradan da ‘din dışılık’a… ‘Türk’ dersen, din dışına çıkmış olursun! Birader! Millî Mücadele'yi, -daha dün Kâzım Karabekir örneğini verdim-‘Türk'üm’ diyenler kazandı!

 

‘İslâmcı’ cenah gelip gelip Türk'ü aşağılıyor. Yetti gayri diye haykırıyorum! Yetti gayri! Türk'le derdiniz ne sizin?! Neyinize ne yaptı Türk?! Ülke parçalanıyor, adamların derdi ‘Türk’le! Türk'ü, birtakım fikrî hareketleri bahane ederek yok sayma Kur'ân'ı inkârdır! Açık açık yazıyorum. Varsa sözü olan çıksın! İslâmcı cenahı, Türk düşmanlığıyla kendi altından sehpa çektiğinin idrâkine vardırana kadar yazmalıyız.

 

Aşağıdaki satırların sahibi elbette art niyetli değil ama ikide bir ‘Türk’ üzerine gitmekle acaba İslâma hizmet mi ediyor, yoksa İslâmı tartışılır hâle mi getiriyor? Bir düşünsün!

 

‘Evvel emirde beyan edelim ki bir yazarın ifadesiyle 'Türkçülük, Türk olmayanların uğraştığı bir iştir.' Türkçülük, Avrupalı oryantalistlerin Türkler üstüne yaptıkları Türkoloji çalışmalarıyla başlamıştır. On asırdır İslâm medeniyet dairesinde millet olan ve İslâm medeniyetinin en önemli ayağını vücuda getiren Türklerin yaşattığı tarih ve cemiyet temellerinden kopuk, tamamen kültürel bir Türklük oluşturma anlayışının mahsulüdür.’ (Ahmet Doğan İlbey, Türkçülük Hareketinin Türklük Anlayışı Ârızalıdır, Habervaktim, 19 Aralık 2015)

 

Türklük anlayışı ârızalıysa, ârızalı olmayan Türklük anlayışını sen göster İlbey'im!

 

Hiç düşündünüz mü ‘Türkçülük’le niçin uğraşılıyor? İktidar Türk'ü silerse; Kandil susar, hendekler kapanır sandı. İktidarın ‘Türk’ü silmeye kalkışması Kandil'i daha cesaretlendirdi, hendekler daha derinleşti. Osmanlı'nın bir döneminde ‘Türk’ denmiyordu yine isyanlar vardı. İsyanların Türklükle ne alâkası var? ‘Sen Türk dersen, o da bir başka şey der.’ mantığını işletmeye kalktılar…

 

Sanki Türkçü hareketler 19. yüzyılda, Fransız İhtilâli'nin tesiriyle başlamış… İslâm öncesinde Türkçü hareket vardı, İslâmiyetle beraber daha şümûllü var olmuştur. Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lügati't-Türk'ünün mukaddimesini okuyun sadece; nasıl bir ‘Türkçülük’ yapıldığını göreceksiniz. Kaşgarlı İslâm dışı mı? Eserini kime takdim ettiğini öğrenin…”

 

Şimdi de “Derdiniz Ne Sizin?” yazısından kısa bir iktibas yaparak sadede geleyim:

 

“İslâmcı cenah ne yaptığının farkında değil. ‘İslâm’ deyince neyi anlıyoruz? ‘Kur'ân’ birse neden ‘İslâm’ ‘bir’ değil! Ya tarikatlar, cemaatler meselesi? Şu dönemde Türklerin, Türkçülerin üzerine yürümek neye benziyor biliyor musunuz? (…)

 

Hayrettin Karaman bir fitil ateşliyor. (Durup dururken Ahmed Naîm'in reddiyesini özetlemişti.) Ardından Selahattin Eş alıyor, Selahattin az biraz soluklanıyor, peşinden Ahmet Doğan İlbey alıyor. Diyanet'in arada bir özel sayısı, fetvası da tuzu biberi! Şevket Abi (M. Şevket Eygi) tümden bulutların üzerinde geziyor...

 

Derdiniz M. Kemal mi? Tartışacaksanız onu tartışın, yüklenecekseniz ona yüklenin, elbet cevap veren çıkar, ama ‘Türk’ü niye araya sıkıştırıyorsunuz! M. Kemal gerçeği görmüş ‘Türk’ demiş. O ‘Türk’ dedi diye ‘Türk’ hedefe konabilir mi?

 

İslâmcı cenah ısıtıp ısıtıp yok Leon Cahun şunu yazmış, yok Vambery Yahudisi ve hatta casusu Türkolojiyi kurmuş, yok milliyetçilik Rusya'daki Türklerden, Panslavizm örneklemesiyle gelmiş, yok Yusuf Akçura şunu demiş, Ziya Gökalp şöyle yazmış, yok Oryantalistler oyun kurmuş...”

 

Laik ve seküler Türkçü olmanız rağmen lisanımı kullandığınız ve Müslüman olduğunuz için Türk karındaşım diyerek söze başlıyorum:

 

“Millî Mücadeleyi yapana Türk denir” ifadesini Atatürkçü Cumhuriyetçiler gibi kullanıyorsunuz. İstiklâl Harbi’ni yapanlar Müslümanlığıyla, hilafet sevgisiyle, din-i Mübin-i İslâm ve Vatan-ı İslâmiyye şuuruyla Türkiye’yi vatan kılan Türklerdir. Türklükleri tuvalet âdabından devlet ve millet sistemine kadar bütünüyle İslâmla hâlhamur olmuş ve Müslümanla aynı mânayı haiz Türklüktür.

 

1923 Sonrası Cumhuriyetin projelendirdiği laik-seküler Türklük anlayışının Millî Mücadele’yi yapan Müslüman Türklüğü redd-i miras etmiş olduğunu kavrayamamak gaflettir. “Türk dersen din dışılığa çıkarsın” ifadesi İkinci Meşrutiyet İslâmcılarının devrin şartları gereğince söyledikleri sözdür ki, bugünün şartlarında geçerliliği yoktur. Her bakımdan İslâm’ın yürürlükte olması gereken bir Türkiye’nin sahibi devletin ve milletin siyasî ve medenî ismi Türk’tür, Türklerdir, diyenleri bağlamaz. 

 

“İslâmcı cenah” ifadeniz açıklamasız ve muğlaktır. İslâmcı değil, Müslümanım. İslâmcı, Batı karşısında, yine Batı’nın modern anlayışla ideoloji geliştirenlere denir. Bu cenah çeşit çeşittir. Türklükle bir “sıkıntım” ve “derdim”  yok ve olamaz. Bu, desteksiz bir ithamdır.

 

İtiraz ettiğiniz yazımda ve bu mevzudaki bütün yazılarımda girizgâh yaparak söylediğim gibi bütün gayem Hadiümü’l Harameyn olan ve İslâmlaşınca millet olmak vasfını kazanan Türklerin idrakini bir asırdır ve hâlen karıştıran laik Türkçülüğün ârızalarını göstermektir.

 

Türklük hüviyetine asla karşı bir anlayışım söz konusu olmadığı gibi, aksine, mensubu olmaktan şeref duyduğum Hilafet sahipliği yapan Türklerin bâtıl, yâni İslâm dışı tesbit ve tariflerden, ideoloji ve fikirlerden arındırılması çabası taşımaktadır.                                                                                                                                     

 

Türkçülüğü gaye edinen münevveranın ve kitlenin şahs-ı mânevîleri ve istikâmetlerini düşman bir ideoloji olarak görüp gözden düşürmek niyet ve düşüncesinde değilim. Dün olduğu gibi günümüzde de Türkçü anlayışın İslâm’a tam olarak istinat etmediği, İslâm’ı laik-seküler zemin üzerinde kültürel bir unsur olarak değerlendirdiği gayet açıktır.

 

Maksadım, Türkçü düşüncenin ârızalarını, günümüzde de bu nakısadan kurtulamadığını, “ağyarını mâni efradını câmi” bir şekilde İslâm zeminine istinat etmediğini, sentezci ve eklektik olduğunu hüsnükalple anlatmaktır

 

“İktidar Türk'ü silerse; Kandil susar, hendekler kapanır sandı. İktidarın ‘Türk’ü silmeye kalkışması…”  ifadeniz de problemli. Şahısları ve fakiri “iktidarla”  aynileştiriyorsunuz. “İktidar” ın her görüş ve tavrı fakiri bağlamaz. İspat edeceksiniz. Yazımın iddia ettiği hususlara akl-ı selim ile Türklüğün bin yıllık İslamlaşmış tarihi bilgisi dahilinde değerlendirmeniz gerek. 

 

“İslâm öncesinde Türkçü hareket vardı….”        İfadeniz de İslâm’ı ikincil bir dereceye koyduğunuzun, İslâm’ı zemin olarak almadığınızın, dolayısıyla ârızalı, yâni eklektik, seküler bir Türkçü olduğunuzun delilidir ki, fakir gibi İslâmlaşmış Türklüğün ihyasına uğraşan birini itham etmeniz bundandır. Çünkü yakın gelecekte ârızalı Türkçülüklerin Türkiye’de Türk milletiyle hiçbir ruhî, fikrî, sosyolojik bağı kalmayacak ve marjinalleşeceklerdir.

 

“Kaşgarlı Muhmud'un Divanü Lügati't-Türk'” de siz laik-seküler Türkçülerin anladığı mânada ‘Türkçülük’ yaptığını söylemek ilimden mahrum bir zavallılıktır. Ardından da “Kaşgarlı İslâm dışı mı? Eserini kime takdim ettiğini öğrenin…” demek daha beter bir tenakuzdur.

 

Kaşgarlı Mahmud’un yaptığı Türk dili ve irfanına yaptığı hizmetler, İslâmlaşlaşmış Türklüğün mukaddimesidir, öncüsü sayılabilir. Onu laik-seküler ve sentezci Türkçülük hareketine dahil etmek nadânlık değilse bilgisizliktir.

 

Türklük istikâmetinde Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamberimizi esas alarak Horasan’dan İran’a kadar Türk dil ve irfanını yayan Kaşgarlı Mahmud’u Ziya Gökalp ve Akçura’nın 1918’den sonraki laik-seküler Türkçülüğü ve pozitivist M. Kemal ile yan yana getirmek akla ziyandır.

 

“İslâm’ deyince neyi anlıyoruz? ‘Kur'ân’ birse neden ‘İslâm’ ‘bir’ değil! Ya tarikatlar, cemaatler…” ifadeniz de problemli ve zihniyetinizi ele veriyor. Atatürkçüler gibi, İslâm’ın medeniyet ve terbiye müesseseleri olan tekke ve dergâhların fonksiyonu göz ardı ettiğinizi yahut bilmediğinizi, dahası 1925 sonrası hızla değişen Akçura gibi protestan bir İslâm taraftarı gibi düşündüğünüzü gösteriyor.  Bu zihniyetteki Türkçülük Türkiye’de iflah olur mu? Milletle bütünleşebilir mi? Temsil edebilir mi?

 

“Derdiniz M. Kemal mi?” diyorsunuz?  Derdimiz M. Kemal’in şahsı değil, onun eliyle ve düşünceleriyle oluşan ve Müslüman Türk milletini Millî Mücadele’den sonra İslâmî Cumhuriyet ve devlet fikrinden sarf-ı nazar edip aldatan la-dinî- pozitivist Atatürkçü Cumhuriyetin “Türklük” anlayışladır. Siz Türkçülerin Türklük anlayışı Cumhuriyetin ideolojisiyle şeriktir ve benzerliği ziyadedir.

 

Türkçülerin Türklere zararlı fikirleriyle mücadeleye devam edeceğim inşallah.

 
Etiketler: Ârızasında, ısrar, eden, bir, Türkçünün, ithamnâmesi, ,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Sizin Ankara’nız hangisi?
“Mimsiz medeniyet” ten Gazâlî’ler, Sinanlar çıkmaz
Ölü veya diri her PKK’lı meydanlarda asılmalı
Cumhuriyetin medeniyet kimliği yoktur
Mukaddesatçı iktidar İslâm medeniyetinden sual edilecek
Erdemli şehir
“Dil Edebi”
“Turnalar Ali’mi görmediniz mi?”
Ana ile oğulun dostluğu
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Modern inkırazlar geliyor…
İnkıraz bir kez gelmeye görsün…
Sağcılık Kur’an-ı Kerim’e göredir.
Oy kullanmadan önce türkü dinleyin
Chp’nin iflâh olmayacağına dair
Açlığa medhiye
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Doğu’nun oğulları
Batı’nın oğulları üretme merkezi
Mebusluğun dayanılmaz(!)câzibesinden istikametini bozanlar
İyi nedir, iyi insan kimdir?
Anıtkabir’de îman tazelenir mi?
“Bir derdim var bin dermâna değişmem”
Doktorluk tasavvuf ve hikmet mektebinden sonra okunmalı
Hapishâne risâlesi-7
Hapishâne risâlesi-6
Hapishâne risâlesi-1
Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür
Kur’anî mânada milliyet ve milliyetçilik
Ali Hocam yazısı
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Bâtıl Türkçüye göre Türkler “Araplaşıyor”muş-2
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
“Bitmeyen millî mücadele”
Dünya Kadınlar Günü’nün gerçek yüzü
Bâtıl Türkçünün Hakk’a tapan Türk’e zararları-3
Bâtıl Türkçüye göre din değişebilir, milliyet asla!
Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil
“Ne haçlı, ne şaman Türk! Müslüman, Müslüman Türk”
Necip Fâzıl’ın vasfettiği Türkler
Millet kimlikli Türk mü, ulus kimlikli Türk mü?
“Altun ordu” nam Türk ordusunun meziyeti
“Savletinle titresin” düşman ey Türk ordusu!
Hakk’a tapan Türk milletinin ordusu serhat boylarında…
Kültür Bakanına sual: Troyalılar Türk müydü?
Bosnalı millettaş Yemen Türküsü’nü söyleyince…
Dergiler fikir ve edebiyatın burçlarıdır
Evi barkı yıkan kitap delileri
İnönü Amerikancılığı utanç verici yıllardır
Kültürün iktidarı mı, iktidarın kültürü mü?
İstiklâl Marşı Şairi’ni fişleyen Cumhuriyet erdemli olabilir mi?
Mehmed Âkif’in cenazesinde Cumhuriyet’in şefleri yoktu
Yılbaşı kutlama pespâyeliğini Kemalistler resmîleştirdi
KUMARBAZ CUMHURİYET’İN MURDAR MİLLÎ (!) PİYANGOSU
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
Sahaf Hasan Efendi
“Selülozofiller” ve “Bibliyofiller”
Faydasız kitap okumak
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Cumhuriyet Bayramı”nı kimler niçin kutlar?
“Şifa kabul etmez ağır kitap hastaları”
Mecânin-i kütüb yahut kitap mecnûnları
Kitap yârânının efendisi
“Oku! zira okumayan azgınlaşır”
Musul / Kerkük’ün başına gelenlerin müsebbibi Lozancılardır
Türkler Hakk’a tapan millettir
Müslüman mahallesinde domuz dersi verilir mi?
İtirazın İsmailcesi
İsmail bayramı
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
İsmail ve bıçak
Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına
Milliyetçilik, cumhuriyet ve devlet Atatürkçülükle mi kaimdir?
Herkes İsmail olmalı
Osmanlı’da askerlik meselesi
Bir buğday yetiştiricisi bir darbeci generalden değerlidir
Dergi de okuyalım; dergisiz olmaz
Kitap ve dil
Yarın ölecekmiş gibi yazmak
Modern yazı seküler ve aidiyetsizdir
Kurtla çoban arasında mesai yapanlar
Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar
Darbeci bir general şu mısraları okuyabilir mi?
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Darbeci generaller psikopattır
Darbeci generallerin çöküşü
15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır
Darbeye karşı selâ, ezan, millet
İyi yazı kütük ve nakış sahibidir
“İyi yazı kötü yazı”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Aynaya bakmak marifettir
Aynaya bakınca ne görüyoruz?
Somalili Mahmut’un yüreğinde Türkiye/Somali kardeşliği
Edebî hayatların kitabı: “Mekân Hikâyeleri”
Cümle Âlemin Efendisi’ne (s.a.v.) hâlnâme
Alkollü hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi
CHP’nin cemâziyelevvelini bilir misiniz?
Dil Kapısı’ndan geçenler
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Ehl-i gece olmak
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
Avrupa’nın binyıllık Türk korkusu
İstiklâl Marşı mı değişsin, Cumhuriyet mi?
Türk’ün güzel sıfatlarından alpereni doğru anlamak
Cumhuriyetin “Millî” kavramına ettiği zulümler
Terkip ve İnşâ dergisinden “İslâm maarif sistemi
Millet kimlikli Türklük mü, ulus kimlikli Türklük mü?
Türk’ü Türk yapan Cumhuriyet değil, İslâm’dır
Himmeti millet olan Türklüğe ihtiyaç var
Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu
Kalbiniz kışa dönmüşse baharla diriltin
“Aman” diye kimi çağırmalı?
Şehitlerin kanı yüzümüze değiyor/ kaatil: ABDHDPKK’dır
“Çaldım yârin kapısın…”
“Çınar”ı nasıl bilirsiniz?
Sadra şifa bir kitap: “Evin Mahremi Olmak”-2-
Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti
Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?
Ölümle aranız nasıl?
Müslüman Doğulu musunuz, Batılı mı?
Dil Kapısı
İsmail ve bıçak
Cemaat önderi, hocaefendi ve âlim sıfatlı Belâmlar
Bu ülke ecdadımındı / bugün benim / yarın oğlumun ve onun oğullarının olacak
Darbeci generallerin soy ağacı
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Göster Âl-i Osman Türklüğünü Ey Türk Ordusu!
Siyaset elinde şahlanamayan bir hareket: Alperen Ocakları
Kurtlar ve darbeci generaller
Hayat yavaştı yavaş yaşardık eskiden
Ezanın hasmı darbecilerin ezana yenilişi
“General elbisesi giyen horoz”
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının kuyruğu göründü…
Türkler Hakk’a tapan millettir
Darbeye karşı selâ, ezan ve millet
Tanrı yok, generaller var!
Darbeci generaller psikopattır
Bir buğday yetiştiricisi bir generalden değerlidir
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi’nin başına gelenler
Ey generaller! sizi sigaya çeken bir millet var
Darbeci generallerin çöküşü
Târih şöyle yazacak: Darbeci generallerle milletin savaşı
“Tek Kapı” ya açılan Kapılar…
İnsanlar televizyon seyrederek ölüyorlar
Müslümanın hayatına giren Avrupa âdetidir tâtil
Eşref-i mahlûkat’tan homoekonomikus’a dönüşenler
Ölüm haberleri ve tâziyelerimiz de laikleşiyor
Sizi alnınızdan öperim Alperenler!
Uykuya dost olan Müslüman çoğalıyor/sa…
Benim yaram derin derin…
Vatan hainliğinin târifi
Amerikan yardımı alan 27 Mayıs darbecileriyle CHP ikizdir
Sohbetle sahâbe olanların milletindeniz
Medeniyet dâvamızı omuzlayan dergi: Terkip ve İnşâ
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Yüreklerinde anne ateşi sönmeyen iki şair:
Hümâ kuşuna yahut “Himmet Hümâları” na tutunmak
Laik-altı ok anayasası Müslümanca ıslah edilmeli
Türkiye, Büyük Doğu Fikrine muhtaç
Dostunuzu, yâni benzerinizi bulun
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
Modernizme karşı dost ve dostluk
Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm doğduğunda
Suriye meselesini yakın tarihte aramak
Bin miligramlık şiir böyle olur efendiler!
“Okuryazar mısın, Uyurgezer mi?”
Dil Kapısı’ndan geçmedikçe
Vatan müdafaasına çıkan dost hüzün yollamış
Nekrofil PKK ve dış düşmanlar yine Ankara’da…
“Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”
28 Şubat’ın apoletli kurtlarıyla bir olup kuzuyu yiyenler
Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı
“Yârin Şifa Kapısı”
“Türkü Yazıları”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Bir Hocam ve Dükkânnâme
Türkiye, Bayırbucak’ı ilhak etmeli
Maraş Maraş Derler Kahramanlığın Adına
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Türkiye PYD’ya karşı Suriye Türkmenlerini Masa’ya getirmeli
Türkiye’de aydının anatomisi
Medine, Medeniyet ve Şehir
Akademisyenin recüliyeti var mı?
Hüda Par’dan iki mektup
Türkçülerin meylettiği müelliflerin medeniyet fikrindeki ârıza ve farklılıklar
Mehmet Âkif, Kemalist cumhuriyeti tasdik etmedi
“İktidarda Kim Var?”
Mehmet Âkif’in cenazesinde cumhuriyetin şefleri yoktu
El çek hüznümden ey zâhir erbabı
Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır
Türk milliyetçilerinin iflah olmaz hastalığı: “Atatürk’e bağlılık”
Müslümanın itini bile seven adam: Muzaffer Gözükara!
Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün…
“Rıza” yahut “Râzı” olmayı unutunca…
“Kelimelerin Seyir Defteri”nde yazılanlar
İslâm Medeniyetinin mukaddimesi: Câmi
“Ya Tahammül Ya Sefer'den Bize ‘İstikrar’ Düştü!”
Türkiye’deki milliyetçi hareketler İslâmî ihtiyaçtan doğmadı
“Bosna Bizim Neyimiz Olur?”
Milliyetçilik yola özürlü çıkınca…
Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1-
Chp’nin bugünü de cemâziyelevveli gibi kirlidir
“Maruz Kalanlar Nesli”
Kaldırım imarına değil, gönül imarına ihtiyaç var
Âkif, İslâm; Gökalp, Batı medeniyetinden yanadır
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür”
Üç yaralı kavram: asabiyet, kavmiyet, milliyet
“Çağın İsmailleri! bize et size cennet düştü”
Her kurban bir İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Dindar Kürtlerin ve bir Astsubayın HDPKK hakkında görüşleri
Dindar / ümmetçi Kürt kardeşlerimizin cevapları
Dindar / Ümmetçi Kürtler de özerklik ve resmî dil istiyorsa…
Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri
“Aç canavara (HDPKK) tahabbüb, iyiliğini değil iştahını artırdı
Modernizmin bulaştırdığı bir hastalık: “İhtiyaç tuzağı”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Kim “HDPKK”ye oy ve medya desteği vermişse haindir
Fikir Teknesi’nden peş peşe fikirli kitaplar…
Ahmet Cevdet Paşa’nın fıkıh üstü Medeniyet-i Cedide’si
Şehitlerin kanı yerde mi kalacak?
Nekrofil (ölüsevici) PKK, Amerika/İsrail provokasyonu iş başında
“Gurbet nedir bilir mi o menfâya gitmeyen?”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Gök Kapılarından geçmek
Doğu Türkistan’a Ecdâdımız Gibi Gitmek
Alperen, İslâm devleti dâvasının mükellefiyetini taşıyana denir
Kürtçülüğün çâresi Said-i Nursi Hz.lerinin fikirlerindedir
CHP’nin desteklediği 27 Mayıs darbecilerine Amerikan yardımı
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
“Amerikan saatine göre uyuyan Türk münevveri…”
“Millet”in târifi yahut millet olmanın müslümancası
19 Mayıs bayram değil, Atatürkçülük karnavalıdır
Nü-sever General Evren’in Akıbeti
İdrakimize vurulan Atatürkçülük zincirini ne zaman kıracağız?
Medeniyetimize Kasteden Medeniyetsiz Cumhuriyet
İktidar da dâhil, partilerin seçim vaatleri bayat ve fikirsiz
Altı ok muhibbi bir zındık: domuzsever Abdullah Cevdet
“Dinî” mânasına gelen “millî” kavramı neleri haizdir
Dostâne Fiskeler
Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın şehri Medine
Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm doğduğunda
“En iyi Türk ölü Türktür; en iyi Kürt ölü Kürttür”
“Daha Çok Ölü İstiyorum”
Fikir Teknesi’nden Necip Fazıl ve Büyük Doğu Devleti üstüne kitaplar
Tekbir, salavat ve mehterle Çanakkale şehitlerini yâdeden üniversite…
Altı Ok Cumhuriyetinin kadın projesi: “Kur’an’ı kapa, kadınları aç”
Hilâfetçilikten Devrimciliğe Evrilen “CHP Makyavelizmin Partisidir”
28 Şubat’ın paranoyak generalleri
Kıyafet İnkılâbının Kurbanı Kadınlar ve Kızlar
Bir “Türkçü” nün Türkler için zararlı fikirleri-2
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
K. Maraş
Az Bulutlu
Güncelleme: 15.10.2018
Bugün
16° - 30°
Salı
17° - 31°
Çarşamba
17° - 29°
K. Maraş

Güncelleme: 15.10.2018
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı