Yazı Detayı
23 Mart 2018 - Cuma 08:48 Bu yazı 210 kez okundu
 
Bâtıl Türkçüye göre Türkler “Araplaşıyor”muş-2
Ahmet Doğan İLBEY
lbeyali@hotmail.com
 
 

Bâtıl Türkçü “Türk” kavramı üzerinden hezeyan kusmaya devam ediyor: “Türklerde Araplaşma temayülü Göktanrı inancından uzaklaşıp İslâm’ın kabulüyle başlamıştır. Yaklaşık bin yıldır Türkler Araplaşıyor ve Araplaştırılıyor…”

 

Hezeyan değil, fikir ambalajına sokulmuş bir zehir… Bâtıl Türkçünün saçtığı zehirlerin muhtevasını hülâsa ederek anlatalım ki, Türk gençleri bu zehirli düşünceye aldanmasınlar. Türklüğü yozlaştırma plânları yapan bâtıl Türkçü diyor ki:

 

Bilgi çağında Araplaşmak Türklüğe zarar veriyor. Arap Sünni İslâm’ın tesiri arttıkça Türklükten uzaklaşıyoruz. Bu gidişatın önü alınmazsa Arap Sünni İslâmcılığı Türk kimliğini yozlaştıracak ve asimile edecektir. Dolayısıyla Türklerin Araplaşmasının tarihimizdeki köküne inmek gerek. Osmanlı ile müesseseleşerek bürokratik bir yapı kazanan Araplaşma temayülünün bugünlerde hız kazanması Atatürkçü ve ulusalcı Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir tehlike…

 

Kendi aklınca Araplaşma olarak gördüğü bu tarihî akışa karşı teklifler sunuyor:       

 

HEZEYAN-1: “TÜRKLÜK SÜNNİ ARAP İSLÂM’DAN KURTARILMALI”                                                                                            

 

Türklüğü Arap Sünni İslâm’ın yıkıcı tesirlerinden kurtaracak yol, çağdaşlaşma ve sekülerleşmeye hız verecek olan Göktanrı inancıyla Atatürk bilimciliği ve ulusçuluğudur. Son yıllarda her yanımız Araplaşıyor. Çağdaş ve seküler İstanbul bir Arap şehrine dönmeye başladı. Hilâller, kubbeler, dergâhlar ve Arap kıyafetli kapalı kadınların çoğalması İstanbul’un laik ve asrî Türk şehri görüntüsünü bozmaya başladı. Tabelalarda Arap Sünni isimler yayılıyor. Oysa Göktanrı inancının yaşandığı kutlu çağların Türkçe isimleriyle dolmalıydı İstanbul’un tabelaları. Bu sebepledir ki Göktanrı inancı ile Atatürk bilimciliği Türk kültürünün Araplaşmaya karşı koruma kalkanıdır.

 

Araya girip biz de şu sualleri soralım hemen: Atatürk bilimciliği ne anlama geliyor? Doğu ve Batı’daki ilmin dışında gökten zembille inmiş yeni bir bilim midir? Göktanrı inancıyla Atatürk bilimciliği birleşirse ve bu inançtan doğacak olan Türk nasıl bir Türk’tür? Bu nikâhtan hâlis muhlis bir Türk doğmayacağına göre, biraz Kemalizm bilinci, biraz Altay panteosu ve Göktanrı aşısından meydana gelecek ucube bâtıl bir Türk çıkar.  

 

Sözü tekrar bâtıl Türkçüye bırakalım:

 

HEZEYAN-2: “OSMANLICA DA TÜRK’Ü ARAPLAŞTIRAN BİR TEHLİKE”

 

Türkiye’de son yıllarda Arapça, bir yabancı dil olarak değil “ümmetin mukaddes dili” olarak takdis edilmeye ve Türkçe’nin, Türklük fikrinin gücü azaltılmaya başlandı. Osmanlıca’nın yaygınlaştırılması da Türk’ü Araplaştıran ayrı bir tehlike. Türkçeyi Arap harfleriyle yazma ve Osmanlıca tartışmasının başlatılmasının arkasında da Arap Sünnileşmesi eğilimi yatmaktadır. Geçmişte Türk’ün aleyhine olan birçok kötülüğün baş aktörü, kanını ve zihnini bulandırarak Türklükten uzaklaştıran Osmanlı Devleti’dir. 

 

Arabizasyon süreci o kadar hızlandı ki özel dinsel eğitim kurumları ve vakıfları hızla çoğalıyor. Suriye kriziyle birlikte Türkiye’ye gelen sığınmacılar için açılan Arapça eğitim yapan okullar Latin, yâni Türk harfleriyle yapılan Atatürkçü Türk eğitim sistemini sarsıyor.

 

Sünni Arap İslâm’ı Türklere yalnızca İslam’ı değil, kendi din dilinin kutsallığını istismar ederek Arap kültür emperyalizmini de yayıyorlar. Bunun önüne geçilmesi için Arap İslâm’ını bırakıp Yesevî İslâm’ıyla Maturidî akılcılığını Göktanrı inancıyla birleştirip, Türklüğü yeni bir inanca sahip kılmalıdır. Türklerde Sünni Araplaşmanın kaynağı başta İmam Hatip Okullarıdır. Bu okullar, Allah’ın gönderdiği son resûlün Arapça konuşuyor olmasını kutsallaştırarak Arapçayı öne çıkarıp, Türkçeyi geri plâna atıyor. Araplar için bu dil normal, fakat Türkler için aklî değil.

 

HEZEYAN-3: “ARAPÇA İBADET VE EZAN TÜRKLERİ HIZLA ARAPLAŞTIRIYOR”

 

Bir Türkçü bu okullara asla temayül etmemeli. Arap dilinin ve harflerinin kutsal olmadığı her Türk’e anlatılmalı. Özellikle Kur’an, Arapça, Siyer, Tefsir, Fıkıh ve Hadis derslerinde yoğun bir Sünni Arap kültürü aşılanıyor. Bu dersler yüzlerce Arapça tabirle dolu. Araplaşmanın duygusal ve ideolojik alt yapısını oluşturmaktadır.

 

Çağdaş ve seküler Türk eğitiminde bu dersler âcilen sınırlandırılmalı.

Göktürk ve Uygur harflerinin yerine Arap harflerinin tercihi, Arap dilinde ibadet, dua ve ezan Türkçe’nin ve Türklerin Araplaşmasındaki en temel sebeplerdir. Türk kimliği için zaten bir tehlike olan dincilik Arapçılığa dönüşerek güç kazanıyor ve daha da tehlikeli hâle geliyor.   

 

Osmanlı döneminde Araplığın “Kavm-i Necib” olarak yüceltilmesi ve Peygamber soyundan olma iddiası, yâni “Seyyitliğin” Türkler arasında önem kazanması da Araplaşma eğilimini artırıyor.

 

Bâtıl Türkçünün zehirli fikirleri işte böyle! Küstahlığına bakın ki Araplaştığını iddia ettiği Hakk’a tapan Türklere Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni ve Nutuk’unu okumalarını tavsiye ediyor. Belki bu kitaplar sâyesinde Araplaşmaktan kurtulabilirlermiş.

 
Etiketler: Bâtıl, Türkçüye, göre, Türkler, “Araplaşıyor”muş-2,
Yorumlar
Diğer Yazılar
“Dil Edebi”
“Turnalar Ali’mi görmediniz mi?”
Ana ile oğulun dostluğu
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Modern inkırazlar geliyor…
İnkıraz bir kez gelmeye görsün…
Sağcılık Kur’an-ı Kerim’e göredir.
Oy kullanmadan önce türkü dinleyin
Chp’nin iflâh olmayacağına dair
Açlığa medhiye
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Doğu’nun oğulları
Batı’nın oğulları üretme merkezi
Mebusluğun dayanılmaz(!)câzibesinden istikametini bozanlar
İyi nedir, iyi insan kimdir?
Anıtkabir’de îman tazelenir mi?
“Bir derdim var bin dermâna değişmem”
Doktorluk tasavvuf ve hikmet mektebinden sonra okunmalı
Hapishâne risâlesi-7
Hapishâne risâlesi-6
Hapishâne risâlesi-1
Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür
Kur’anî mânada milliyet ve milliyetçilik
Ali Hocam yazısı
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
“Bitmeyen millî mücadele”
Dünya Kadınlar Günü’nün gerçek yüzü
Bâtıl Türkçünün Hakk’a tapan Türk’e zararları-3
Bâtıl Türkçüye göre din değişebilir, milliyet asla!
Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil
“Ne haçlı, ne şaman Türk! Müslüman, Müslüman Türk”
Necip Fâzıl’ın vasfettiği Türkler
Millet kimlikli Türk mü, ulus kimlikli Türk mü?
“Altun ordu” nam Türk ordusunun meziyeti
“Savletinle titresin” düşman ey Türk ordusu!
Hakk’a tapan Türk milletinin ordusu serhat boylarında…
Kültür Bakanına sual: Troyalılar Türk müydü?
Bosnalı millettaş Yemen Türküsü’nü söyleyince…
Dergiler fikir ve edebiyatın burçlarıdır
Evi barkı yıkan kitap delileri
İnönü Amerikancılığı utanç verici yıllardır
Kültürün iktidarı mı, iktidarın kültürü mü?
İstiklâl Marşı Şairi’ni fişleyen Cumhuriyet erdemli olabilir mi?
Mehmed Âkif’in cenazesinde Cumhuriyet’in şefleri yoktu
Yılbaşı kutlama pespâyeliğini Kemalistler resmîleştirdi
KUMARBAZ CUMHURİYET’İN MURDAR MİLLÎ (!) PİYANGOSU
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
Sahaf Hasan Efendi
“Selülozofiller” ve “Bibliyofiller”
Faydasız kitap okumak
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Cumhuriyet Bayramı”nı kimler niçin kutlar?
“Şifa kabul etmez ağır kitap hastaları”
Mecânin-i kütüb yahut kitap mecnûnları
Kitap yârânının efendisi
“Oku! zira okumayan azgınlaşır”
Musul / Kerkük’ün başına gelenlerin müsebbibi Lozancılardır
Türkler Hakk’a tapan millettir
Müslüman mahallesinde domuz dersi verilir mi?
İtirazın İsmailcesi
İsmail bayramı
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
İsmail ve bıçak
Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına
Milliyetçilik, cumhuriyet ve devlet Atatürkçülükle mi kaimdir?
Herkes İsmail olmalı
Osmanlı’da askerlik meselesi
Bir buğday yetiştiricisi bir darbeci generalden değerlidir
Dergi de okuyalım; dergisiz olmaz
Kitap ve dil
Yarın ölecekmiş gibi yazmak
Modern yazı seküler ve aidiyetsizdir
Kurtla çoban arasında mesai yapanlar
Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar
Darbeci bir general şu mısraları okuyabilir mi?
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Darbeci generaller psikopattır
Darbeci generallerin çöküşü
15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır
Darbeye karşı selâ, ezan, millet
İyi yazı kütük ve nakış sahibidir
“İyi yazı kötü yazı”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Aynaya bakmak marifettir
Aynaya bakınca ne görüyoruz?
Somalili Mahmut’un yüreğinde Türkiye/Somali kardeşliği
Edebî hayatların kitabı: “Mekân Hikâyeleri”
Cümle Âlemin Efendisi’ne (s.a.v.) hâlnâme
Alkollü hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi
CHP’nin cemâziyelevvelini bilir misiniz?
Dil Kapısı’ndan geçenler
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Ehl-i gece olmak
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
Avrupa’nın binyıllık Türk korkusu
İstiklâl Marşı mı değişsin, Cumhuriyet mi?
Türk’ün güzel sıfatlarından alpereni doğru anlamak
Cumhuriyetin “Millî” kavramına ettiği zulümler
Terkip ve İnşâ dergisinden “İslâm maarif sistemi
Millet kimlikli Türklük mü, ulus kimlikli Türklük mü?
Türk’ü Türk yapan Cumhuriyet değil, İslâm’dır
Himmeti millet olan Türklüğe ihtiyaç var
Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu
Kalbiniz kışa dönmüşse baharla diriltin
“Aman” diye kimi çağırmalı?
Şehitlerin kanı yüzümüze değiyor/ kaatil: ABDHDPKK’dır
“Çaldım yârin kapısın…”
“Çınar”ı nasıl bilirsiniz?
Sadra şifa bir kitap: “Evin Mahremi Olmak”-2-
Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti
Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?
Ölümle aranız nasıl?
Müslüman Doğulu musunuz, Batılı mı?
Dil Kapısı
İsmail ve bıçak
Cemaat önderi, hocaefendi ve âlim sıfatlı Belâmlar
Bu ülke ecdadımındı / bugün benim / yarın oğlumun ve onun oğullarının olacak
Darbeci generallerin soy ağacı
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Göster Âl-i Osman Türklüğünü Ey Türk Ordusu!
Siyaset elinde şahlanamayan bir hareket: Alperen Ocakları
Kurtlar ve darbeci generaller
Hayat yavaştı yavaş yaşardık eskiden
Ezanın hasmı darbecilerin ezana yenilişi
“General elbisesi giyen horoz”
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının kuyruğu göründü…
Türkler Hakk’a tapan millettir
Darbeye karşı selâ, ezan ve millet
Tanrı yok, generaller var!
Darbeci generaller psikopattır
Bir buğday yetiştiricisi bir generalden değerlidir
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi’nin başına gelenler
Ey generaller! sizi sigaya çeken bir millet var
Darbeci generallerin çöküşü
Târih şöyle yazacak: Darbeci generallerle milletin savaşı
“Tek Kapı” ya açılan Kapılar…
İnsanlar televizyon seyrederek ölüyorlar
Müslümanın hayatına giren Avrupa âdetidir tâtil
Eşref-i mahlûkat’tan homoekonomikus’a dönüşenler
Ölüm haberleri ve tâziyelerimiz de laikleşiyor
Sizi alnınızdan öperim Alperenler!
Uykuya dost olan Müslüman çoğalıyor/sa…
Benim yaram derin derin…
Vatan hainliğinin târifi
Amerikan yardımı alan 27 Mayıs darbecileriyle CHP ikizdir
Sohbetle sahâbe olanların milletindeniz
Medeniyet dâvamızı omuzlayan dergi: Terkip ve İnşâ
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Yüreklerinde anne ateşi sönmeyen iki şair:
Hümâ kuşuna yahut “Himmet Hümâları” na tutunmak
Laik-altı ok anayasası Müslümanca ıslah edilmeli
Türkiye, Büyük Doğu Fikrine muhtaç
Dostunuzu, yâni benzerinizi bulun
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
Modernizme karşı dost ve dostluk
Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm doğduğunda
Suriye meselesini yakın tarihte aramak
Bin miligramlık şiir böyle olur efendiler!
“Okuryazar mısın, Uyurgezer mi?”
Dil Kapısı’ndan geçmedikçe
Vatan müdafaasına çıkan dost hüzün yollamış
Nekrofil PKK ve dış düşmanlar yine Ankara’da…
“Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”
28 Şubat’ın apoletli kurtlarıyla bir olup kuzuyu yiyenler
Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı
“Yârin Şifa Kapısı”
“Türkü Yazıları”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Bir Hocam ve Dükkânnâme
Türkiye, Bayırbucak’ı ilhak etmeli
Maraş Maraş Derler Kahramanlığın Adına
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Türkiye PYD’ya karşı Suriye Türkmenlerini Masa’ya getirmeli
Türkiye’de aydının anatomisi
Medine, Medeniyet ve Şehir
Akademisyenin recüliyeti var mı?
Hüda Par’dan iki mektup
Türkçülerin meylettiği müelliflerin medeniyet fikrindeki ârıza ve farklılıklar
Ârızasında ısrar eden bir Türkçünün ithamnâmesi
Mehmet Âkif, Kemalist cumhuriyeti tasdik etmedi
“İktidarda Kim Var?”
Mehmet Âkif’in cenazesinde cumhuriyetin şefleri yoktu
El çek hüznümden ey zâhir erbabı
Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır
Türk milliyetçilerinin iflah olmaz hastalığı: “Atatürk’e bağlılık”
Müslümanın itini bile seven adam: Muzaffer Gözükara!
Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün…
“Rıza” yahut “Râzı” olmayı unutunca…
“Kelimelerin Seyir Defteri”nde yazılanlar
İslâm Medeniyetinin mukaddimesi: Câmi
“Ya Tahammül Ya Sefer'den Bize ‘İstikrar’ Düştü!”
Türkiye’deki milliyetçi hareketler İslâmî ihtiyaçtan doğmadı
“Bosna Bizim Neyimiz Olur?”
Milliyetçilik yola özürlü çıkınca…
Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1-
Chp’nin bugünü de cemâziyelevveli gibi kirlidir
“Maruz Kalanlar Nesli”
Kaldırım imarına değil, gönül imarına ihtiyaç var
Âkif, İslâm; Gökalp, Batı medeniyetinden yanadır
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür”
Üç yaralı kavram: asabiyet, kavmiyet, milliyet
“Çağın İsmailleri! bize et size cennet düştü”
Her kurban bir İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Dindar Kürtlerin ve bir Astsubayın HDPKK hakkında görüşleri
Dindar / ümmetçi Kürt kardeşlerimizin cevapları
Dindar / Ümmetçi Kürtler de özerklik ve resmî dil istiyorsa…
Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri
“Aç canavara (HDPKK) tahabbüb, iyiliğini değil iştahını artırdı
Modernizmin bulaştırdığı bir hastalık: “İhtiyaç tuzağı”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Kim “HDPKK”ye oy ve medya desteği vermişse haindir
Fikir Teknesi’nden peş peşe fikirli kitaplar…
Ahmet Cevdet Paşa’nın fıkıh üstü Medeniyet-i Cedide’si
Şehitlerin kanı yerde mi kalacak?
Nekrofil (ölüsevici) PKK, Amerika/İsrail provokasyonu iş başında
“Gurbet nedir bilir mi o menfâya gitmeyen?”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Gök Kapılarından geçmek
Doğu Türkistan’a Ecdâdımız Gibi Gitmek
Alperen, İslâm devleti dâvasının mükellefiyetini taşıyana denir
Kürtçülüğün çâresi Said-i Nursi Hz.lerinin fikirlerindedir
CHP’nin desteklediği 27 Mayıs darbecilerine Amerikan yardımı
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
“Amerikan saatine göre uyuyan Türk münevveri…”
“Millet”in târifi yahut millet olmanın müslümancası
19 Mayıs bayram değil, Atatürkçülük karnavalıdır
Nü-sever General Evren’in Akıbeti
İdrakimize vurulan Atatürkçülük zincirini ne zaman kıracağız?
Medeniyetimize Kasteden Medeniyetsiz Cumhuriyet
İktidar da dâhil, partilerin seçim vaatleri bayat ve fikirsiz
Altı ok muhibbi bir zındık: domuzsever Abdullah Cevdet
“Dinî” mânasına gelen “millî” kavramı neleri haizdir
Dostâne Fiskeler
Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın şehri Medine
Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm doğduğunda
“En iyi Türk ölü Türktür; en iyi Kürt ölü Kürttür”
“Daha Çok Ölü İstiyorum”
Fikir Teknesi’nden Necip Fazıl ve Büyük Doğu Devleti üstüne kitaplar
Tekbir, salavat ve mehterle Çanakkale şehitlerini yâdeden üniversite…
Altı Ok Cumhuriyetinin kadın projesi: “Kur’an’ı kapa, kadınları aç”
Hilâfetçilikten Devrimciliğe Evrilen “CHP Makyavelizmin Partisidir”
28 Şubat’ın paranoyak generalleri
Kıyafet İnkılâbının Kurbanı Kadınlar ve Kızlar
Bir “Türkçü” nün Türkler için zararlı fikirleri-2
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
K. Maraş
Az Bulutlu
Güncelleme: 21.09.2018
Bugün
22° - 33°
Cumartesi
21° - 34°
Pazar
21° - 34°
K. Maraş

Güncelleme: 20.09.2018
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı