Yazı Detayı
27 Ekim 2015 - Salı 07:32 Bu yazı 971 kez okundu
 
Chp’nin bugünü de cemâziyelevveli gibi kirlidir
Ahmet Doğan İLBEY
lbeyali@hotmail.com
 
 

Chp’nin dönemlere göre aldığı uğursuzluk alâmeti sayılan namları türlü türlüdür:  Kemalist dönemi Chp'si, “Almancı, İsmetçi” Chp’si. 60 Darbesi ve 71 Muhtırası arasında sosyalist sol Chp’si. 74-77 Yılları arası sol söylemlerle sağcılardan oy toplayan ve “Kıbrıs Zaferi’nin ekmeğini yiyen Karaoğlan Ecevit” Chp’si. Baykal’ın “Suya sabuna dokunmayan ulusalcı memur” chp'si. Kılıçdaroğlu'nun Amerikancı ve şehirli lümpen kesim Chp’si.

 

İnönü Chp’sinin millet hafızasında bıraktığı kötü izi yeri gelmişken bir daha hatırlamakta fayda var. Dedelerimiz ve babalarımızın, İnönü dönemini “Geldi İsmet, kesildi kısmet” tekerlemesiyle ifade etmelerinin altında zulmün açtığı yaralar vardı. İnönü'nün 28 Nisan 1960 günü Meclis’te yaptığı konuşma utanç vericidir: “Arkadaşlar şartlar tamam olduğu zaman millet için başka çıkar yol yoktur kanaati zihinlere ve bütün müesseselere yerleşirse ihtilâl meşru bir hak olarak kullanılacaktır.”

 

BİLDERBERG’E KATILAN VE AMERİKAN ROCKFELLER BURSU ALAN ECEVİT

 

Halkçı, Chp’li ve solcu Bülent Ecevit, Rockfeller’den burs alan ilk Türk gazetecisidir. 1955’de “ABD Eğitimli Prensler Kuşağı” nın öncüsüydü. Hocaları arasında Henry Kissinger’de vardı. CIA kaynaklı kuruluşlarda ve USIS’da (Antikomünist Savaşın Propaganda Merkezi) Sosyal psikoloji eğitimi görür. 1963’de Çalışma Bakanı iken Ereğli Demir Çelik Tesisleri’nin imalat işini Amerikan şirketi Morrison’a ihale eder. 1975’de Çeşme’de Bilderberg Toplantısına katılan Türk üyesiydi. İsmet İnönü döneminde CHP’nin hissedar olduğu İş Bankası, General Elekctric ve Unival gibi şirketlerle ortaklık yapar. 

 

“YUNANLIYLA KARDEŞ OLDUĞUNU” YAZAN ECEVİT

 

“Ecevit Adında Biri Yahut İkinci İsmet İnönü” (Polemik Yayınları, 1975, İst.) kitabından, bazı muhafazakâr sağcı ve cemaatin yaklaştığı gibi bir insan olmayan Ecevit’in cemâziyelevvelinden birkaç satır anlatmak lâzım. Meclise ilk kez bir başörtülü milletvekili dahil olduğunda Ecevit’in despotça bir haykırışla “Bu hanıma haddini bildirin!” dediğini unutanlar gaflettedir.

 

Türk-Yunan kardeşliği üstüne şiirler düzen Ecevit iliklerine kadar Kemalist bir Chp’liydi: “Sıla derdine düşünce anlarsın /  Yunanlıyla kardeş olduğunu / bir Rum şarkısı duyunca gör / gurbet elde İstanbul çocuğunu / Türkçenin ferah gönlünce küfretmişiz / olmuşuz kanlı bıçaklı / yine de bir sevgidir içimizde / böyle barış günlerinde saklı / bir soyun kanı olmasın varsın / damarlarımızda akan kan.”

 

Bu mısraları yazan Ecevit, Kemalist vesayet rejimi altında tuttukları Müslüman milletin irfanını öğrenmek yerine Sanskritçe dil öğrenmeye çalışan, Hint felsefesiyle hümanist kültürü kazandığını söyleyen ve “Bach müziği” dinleyen oryantalist kafalı bir Chp’lidir.

 

ECEVİT: “GENE TANRI MI OLSAM / YARATSAM MI KENDİMİ”                                                                                                                             

 

Şu mısraların sahibi Ecevit, bu ülkede Batılılaşmanın tesirinde olan gençlerin dimağını daha da ifsad etmiştir: “… Gene Tanrı mı olsam / Yaratsam mı kendimi / (…) Boş mu versem Tanrılığı / Bir başıma otursam / Ne ateş ne hava ne su / Ne en, ne boy / Ne Habil, ne Kabil / Ne soy / Ne ben ne Tanrı.”                                       

 

Chp’nin geni asla değişmez. Chp’nin liderliğini yapan Ecevit’te de bu gen yenilenerek sürmüştür. 1970’deki Marksist-Leninist işçi ayaklanmalarını “Kardaşlarım, ben işçi olsaydım, böyle bir kanuna karşı isyan ederdim” diyerek nutuk atan Ecevit’e ait şu satırların bu ülkenin gençlerine verdiği zararlar hâlâ telâfi edilemedi:

 

CHE GUEVERA’CI VE KASTROCU DEVRİMCİ ECEVİT

 

“Che Guevera’ların, Castro’ların eyleme giriştiği ülkelerde bizim devrimcilerin eli altındaki bu olanaklardan hiçbiri yoktu. Onun için onlar dağa çıktılar. Onun için onlar gerilla oldular” (a.g.e., sh.342). Devamı var; “Kastro’nun önünde kilitli kapılar vardı. Che Guevera’nın önünde kilitli kapılar vardı. Ho Şi Minh’in  önünde kilitli kapılar vardı. Mao Çe Tung’un önünde kilitli kapılar vardı. Anahtarı devrimcilerin elinde olmayan o kapıları açmak için yüklenmek gerekirdi. Kapıları kırmak gerekirdi. Bizde ise, kapılar kilitli değildi. Tokmağını çevirince açılabilir” (a.g.e., sh. 352).

 

“Devrimci” geçinen Ecevit’in alâmet-i fârikasını D. Mehmet Doğan, “Türkendülüsiye” kitabında şöyle târif ediyor: “1970 sonrasındaki Chp lideri Ecevit için ‘asker olmayan bir Mustafa Kemal’ demek mümkündür. (…)1970’lerin Bülent Ecevit’i de Mustafa Kemal’den olsa olsa bir parmak geridedir. İktidar için her şeyi yapar, her yolu dener, her tavizi verir (sf.70).

 

CHP’Lİ HİKMET ÇETİN, WAŞİNGTON DERİN TOPLANTILARININ MÜDAVİMİYDİ

 

Chp’nin ağır toplarından Hikmet Çetin’in, 22 Eylül 2003’de “resmî görev gereğince” Waşington’da 17. Cadde 1150 numaralı ofisin 12. katında Abd’nin derin devlet mensuplarının en önde geleni Richard Perle’nin başkanlığındaki “İsabel Fırtınası” adı verilen çok özel toplantıya Türkiye adına katılanlar arasında olduğunu unutmamak gerek (11.12.2010, Forum Tr).                                                           

BAYKAL: “ABD İLE ARAMIZDA İDEOLOJİK BİR GÖRÜŞ FARKI YOK”

 

60’lı ve 70’li yılların hızlı Chp’li ve solcusu Deniz Baykal, 2005’de “ABD bize dengeli yaklaşmıştır. Amerika aleyhtarlığı bir oluşum doğru değildir. Türkiye’nin ABD ile paralel hareket etmesine karşı olmak için bir neden göremiyorum. ABD ile aramızda ideolojik bir görüş farkı yok (...) Türkiye’de Irak savaşı ile Amerika karşıtı hava oluştu. Amerika aleyhtarı bir oluşuma hiçbir şekilde katkı vermedik. Hiçbir şekilde Amerikan düşmanlığı sergileyecek bir tavır içine girmedik. Meydana çıkmadık. Örgütümüze kesin tâlimat verdik” diyebiliyordu (1 Mayıs 2005 Star Gazetesi).

 

Chp’lilere bir tavsiyemiz var: Hanımlarının hamileliğinin son ayında Amerika’ya gidip ikamet izni alan Chp’liliği öne çıkmış siyasetçi, gazete patronu ve yazarların listesini bir araştırsınlar.

 

KILIÇDAROĞLU CHP’Sİ ABD’NİN YENİ TÜRKİYE PROJESİDİR

 

“The Economist”, “The New York Times” ve “Reuters gibi” Batı’nın azılı medyasının Türk seçmenini CHP’yi desteklemeye çağırması bir tesadüf değil. CHP’nin, Abd, İsrail ve Ab merkezli çevrelerin “katkılarıyla” elde edilmeye çalışıldığı açık. Kılıçdaroğlu Chp’si Atatürkçü çizgisinde kalarak, Amerikan projesiyle Abd eksenine oturtturuluyor.

 

Washington Enstitüsü merkezinin zarf atmasıyla başlayan Kılıçdaroğlu Chp’sinin, 28 Şubatçı general Çevik Bir’e üstün hizmet ödülü veren Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü, Brookings Entitüsü ve Amerika’daki sözde “Türk bilim insanları ve üniversite öğretim üyelerinin” derneği Tassa idarecileriyle buluştuğu ve “Bundan sonra Abd’ye daha sık geleceğiz” dediği malûmdur.

 

Ulusalcı fikirdaşı İşçi Partisi ve darbeci Ergenekoculardan da destek alan Kılıçdaroğlu Chp’si, Amerikan mâcerasıyla uzun müddettir içinde ukde kalan “Atatürkçü laik Türkiye” ye kavuşmak için hamle üstüne hamle yapıyor.  

 

SÜHEYL BATUM, CIA’NIN YAN KURULUŞU USA BROOKİNGS ENSTİTÜSÜ TOPLANTISINDA

 

Amerikancılık herkese bulaşabilen bir virüstür. Ali Hocam’ın ifadesiyle “Amerika hava kirliliği gibi bir şey.” Öyle ki CHP’ye dikkat ediniz. Bahçeşehir Üniversitesi eski rektörü şimdiki Chp’li Süheyl Batum, üniversite bünyesindeki “Amerikan Araştırma Merkezi” kurulundaydı. “Partnerleri” ise CIA’nın yan kuruluşu Rand Corporation ve Foundaiton For Defeense Of Democraies  adlı Amerikan Vakfı’dır. USA Brookings Enstitüsü Başkanı Strobe Tallbott’un yürüttüğü Türkiye 2007 Projesi’nin hem Amerika, hem Türkiye toplantılarında birçok Türk gazeteci, siyasetçi, akademisyen gibi Süheyl Batum da hayli faaldi. Malûmdur ki, Batum, derecesi yüksek Amerikancı Tüsiad’a rapor da hazırlamıştı (Aylık Yorum Dergisi, İlk Kurşun, 16 Kasım 2010).    

 

“HALK BAŞÖRTÜSÜ İSTİYOR DİYE DEVLET DÜZENİ DEĞİŞMEZ”

 

Doksan yıldır Türkiye Cumhuriyetini Altı Ok Cumhuriyeti olarak gören Chp genine bir misal de Chp'li Süheyl Batum’dan: “Halk başörtüsünün serbest kalmasını istiyor diye devlet düzeni değişmez” (29 Kasım 2010 gazeteleri).

 

Yeri gelmişken, “Başörtünün insanlık hakkı olmadığını…” yazan azılı ve derin Chp’li İlhan Selçuk’un sözlerini, bir dönem onu “adam” sanan bazı “sağcılara” hatırlatmayı unutmayınız.

                                                                                                                                                                                                                                                                              CHP’Lİ BAŞKAN: “ATATÜRK VARKEN PEYGAMBERE NE GEREK VAR”

 

Chp Denizli İl Başkanı’nın “Atatürk gibi bir lider varken peygamber gibi lider bekliyorlar, Atatürk varken peygambere ne gerek var” sözü, Altı Ok Cumhuriyet genlerinin sürdüğünün açık işâretidir  (1 Mayıs 2008 gazeteleri).

 

CHP’li mebus Ali Topuz:  “İslâm kültürü asla bizim öz kültürümüz değildir. Türkiye Cumhuriyetinin kültürel değerleri Türklük temellerine kuruludur. Bu da Anadolu kültürüdür.” dedi.” (24.12.2003 gazeteleri).

 

CHP MEBUSU ARITMAN: “BAŞÖRTÜSÜ SÜMERLERDE FAHİŞELER TAKARDI”

 

“Başörtüsünü Sümerlerde fahişeler takardı. Örtünmek kadını aşağılayan, eşitsizleştiren bir olgudur. Başörtülü kadınlar atın örtülerinizi özgürleşin?” diyen Chp mebusu Canan Arıtman’ın şenaat kokan sözleri Müslüman Türkiye’ye yapılmış en ağır hakaretlerden sadece biridir (19 Ocak 2008 gazeteleri).

 

ÖNDER SAV, PEYGAMBERİMİZE HAKARET EDİYOR

 

Hacca niyetlendiğini söyleyen yaşlı bir vatandaşa alaycı bir üslûpla “Boş ver, Araplara para kaptırma. Bakarsın Muhammed orada bırakmaz seni. Buraya göndermez. Sen yine de şey yapma” diyen Chp Genel Sekreteri Önder Sav`ın Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e yönelik hakaret sözlerini Hakk’a tapan millet unutmayacaktır.                                                                                                                                                                                                                                            NUR SERTER: “BAŞÖRTÜSÜNÜ BÜTÜN OKULLARA SOKTUNUZ”

 

28 Şubat darbesi öncesi ve sonrasında başörtülü üniversite talebelerini ikna odalarında beyin yıkama işkencesine tâbi tutanlar Chp mebusu Nur Serter gibi Kemalistlerdi. Kemalist atalarının yaptığı gibi Millet Meclisi’nin Chp vesayeti altında olduğu şuur altında kökleşmiş olmalı ki başörtüsüne saldırıyor:

 

“Siyasî projenizin simgesi olan türbanı yasalara aykırı olarak bütün okullara soktunuz. Bütün okullara bayrak yaptınız, anaokullarındaki 3 yaşındaki çocukların başlarını bağlattınız, 3 yaşında anaokulu öğrencilerinin başlarını bağlattınız. Atatürkçü gençlik yetiştirmeyi 'tek tipleşme' saydınız, Atatürk milliyetçiliğini yasalardan söküp attınız, ama dindar gençlik projesini tek tipleşme saymayıp övgüyle anlattınız.”

 

ONUR ÖYMEN: “DARVİNİZMİ SAVUNUYORUM, MAYMUNDAN GELDİK”

 

Chp'li Onur Öymen’in tesettürü Nazi üniformasına benzetmesi, Avrupalı kâfirlerin İslâm’a hakaretinden daha ağırdı:       “Şimdi Siz yaratılışcılar Darwin teorisine inanmıyorsanız sizin öğretmenlerinizden hesap sormak lâzım. Darvinzimi savunuyorum, maymundan geldik, evrimleştik” (24 Nisan 2008 gazeteleri). 

 

“MUHAMMED İSMİNDEN HOŞLANMADIĞINI” SÖYLEYEN CHP YANDAŞLARI

 

“Muhammed isminden ve Kur’ân’ın kurallarından hoşlanmadığını” söyleyen Kemalist Chp yandaşı “Çağdaş Yaşamcı” Saylan’ın, “Çocuklarımızın sıra üstünde namaz kılmasını değil, bale yapmasını istiyoruz ve türbanlı öğrenci üniversitede okuyamaz” sözleri bu ülkede hâlâ dillendiriliyorsa Chp’nin zararlı genleri devam ediyor demektir. 

 

Bir Chp’li meclis üyesi “Büyükçekmece’de okunan ezanın Bandırma’dan duyulduğunu, ezanı duymak isteyenin kasetten dinlemesini” isteyebiliyor ve dinî tesis için arsa ayrılmasına itiraz edebiliyor (11 Ocak 2014 gazeteleri).

 

“BAŞÖRTÜLÜLERİN YANIMIZDAN GEÇİŞLERİNİ HAZMEDEMİYORUM”

 

Chp yanlısı Kemalist Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin düzenlediği “Önder Kadınlarımız” toplantısındaki konuşmalar bu zihniyet geninin değişmediğini gösteriyor: “Ezan!.. Hadi, ezan.. Ama, bir de 11 civarında Kur’ân okumaya başlıyorlar... Ve her gün... Türban için başa bağlanan... O, Kur’ân’da adı geçmeyen baş sargısı için beyaz çarşaf giyiyor ve ortaya çıkıyorlar. Bu ne utanmazlıktır arkadaşlar, çok üzüldüm... O, kafalarına saten pırıl pırıl başörtülerini takınıp, başlarını dik bir şekilde yanımızdan geçişlerini hazmedemiyorum” (19 Nisan 2008 gazeteleri).
                                                                                                                            

“BİZİM KANUNUMUZ VARKEN KUR’ÂN’A MI BAKACAĞIZ?”                     

 

Bir toplantıda kusulan şu sözler, devletin hâlâ Kemalist Altı Ok Chp vesayetinde olduğunu sananlara aittir: “Türban Kur’ân’da var mı diyorlar? Olsa ne olacak. Başörtüsü için Kur’ân’a baksak ne olur, bakmasak ne olur? Bizim kanunumuz varken Kur’ân’a mı bakacağız? Bizim medenî kanunumuz, ceza kanunumuz var, üniversitelerimizin yönetmelikleri var, kalkıp var mı yok mu diye oralara, Kur’ân’a mı bakacağız, bizim kanunumuz var, tabiî ki ona bakacağız.”

 

CHP’LİNİN TUTTUĞU SU KABI İÇİN” EYVAH! BU BENİM ABDEST SUYUMDU” DİYEN YAŞLI TEYZE

 

1977 seçimlerinde Chp adayları Trabzon’da bir köyün girişinde yaşlı bir teyzeye rastlarlar. Teyzenin elinde su kabı vardır ve abdest alacaktır. Teyzeye yardım etmek için su kabını alırlar. Teyze, “Kim olduklarını” sorar. Onlar da “Cumhuriyet Halk Partisi’nden” derler. Yaşlı teyze birden irkilerek hışımla su kabını geri alır, “Eyvah!” der. “Bu benim abdest suyumdu, şimdi ne yapacağım?” diyerek tepki gösterir. İşte Chp’nin millet hafızasında bıraktığı iz.

 

90 YILDIR İRTİCA İLE MÜCADELE EDEN (!) CHP İFLAH OLUR MU?

 

Chp’li mebusların, kamu görevlilerine başörtüsü serbestliği sağlayan kanunun iptal edilmesi için Danıştay’a başvurması, Chp’nin, atalarından sürüp gelen genlerini muhafaza ettiklerini gösteriyor. Anlaşılan odur ki, İslâmî değerlere düşmanlığı ideolojik ırsîyet olarak devam ediyor. Doksan yıldır İrtica ile mücadele eden (!) Chp iflah olur mu? 

 
Etiketler: Chp’nin, bugünü, de, cemâziyelevveli, kirlidir
Yorumlar
Diğer Yazılar
“Dil Edebi”
“Turnalar Ali’mi görmediniz mi?”
Ana ile oğulun dostluğu
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Modern inkırazlar geliyor…
İnkıraz bir kez gelmeye görsün…
Sağcılık Kur’an-ı Kerim’e göredir.
Oy kullanmadan önce türkü dinleyin
Chp’nin iflâh olmayacağına dair
Açlığa medhiye
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Doğu’nun oğulları
Batı’nın oğulları üretme merkezi
Mebusluğun dayanılmaz(!)câzibesinden istikametini bozanlar
İyi nedir, iyi insan kimdir?
Anıtkabir’de îman tazelenir mi?
“Bir derdim var bin dermâna değişmem”
Doktorluk tasavvuf ve hikmet mektebinden sonra okunmalı
Hapishâne risâlesi-7
Hapishâne risâlesi-6
Hapishâne risâlesi-1
Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür
Kur’anî mânada milliyet ve milliyetçilik
Ali Hocam yazısı
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Bâtıl Türkçüye göre Türkler “Araplaşıyor”muş-2
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
“Bitmeyen millî mücadele”
Dünya Kadınlar Günü’nün gerçek yüzü
Bâtıl Türkçünün Hakk’a tapan Türk’e zararları-3
Bâtıl Türkçüye göre din değişebilir, milliyet asla!
Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil
“Ne haçlı, ne şaman Türk! Müslüman, Müslüman Türk”
Necip Fâzıl’ın vasfettiği Türkler
Millet kimlikli Türk mü, ulus kimlikli Türk mü?
“Altun ordu” nam Türk ordusunun meziyeti
“Savletinle titresin” düşman ey Türk ordusu!
Hakk’a tapan Türk milletinin ordusu serhat boylarında…
Kültür Bakanına sual: Troyalılar Türk müydü?
Bosnalı millettaş Yemen Türküsü’nü söyleyince…
Dergiler fikir ve edebiyatın burçlarıdır
Evi barkı yıkan kitap delileri
İnönü Amerikancılığı utanç verici yıllardır
Kültürün iktidarı mı, iktidarın kültürü mü?
İstiklâl Marşı Şairi’ni fişleyen Cumhuriyet erdemli olabilir mi?
Mehmed Âkif’in cenazesinde Cumhuriyet’in şefleri yoktu
Yılbaşı kutlama pespâyeliğini Kemalistler resmîleştirdi
KUMARBAZ CUMHURİYET’İN MURDAR MİLLÎ (!) PİYANGOSU
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
Sahaf Hasan Efendi
“Selülozofiller” ve “Bibliyofiller”
Faydasız kitap okumak
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Cumhuriyet Bayramı”nı kimler niçin kutlar?
“Şifa kabul etmez ağır kitap hastaları”
Mecânin-i kütüb yahut kitap mecnûnları
Kitap yârânının efendisi
“Oku! zira okumayan azgınlaşır”
Musul / Kerkük’ün başına gelenlerin müsebbibi Lozancılardır
Türkler Hakk’a tapan millettir
Müslüman mahallesinde domuz dersi verilir mi?
İtirazın İsmailcesi
İsmail bayramı
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
İsmail ve bıçak
Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına
Milliyetçilik, cumhuriyet ve devlet Atatürkçülükle mi kaimdir?
Herkes İsmail olmalı
Osmanlı’da askerlik meselesi
Bir buğday yetiştiricisi bir darbeci generalden değerlidir
Dergi de okuyalım; dergisiz olmaz
Kitap ve dil
Yarın ölecekmiş gibi yazmak
Modern yazı seküler ve aidiyetsizdir
Kurtla çoban arasında mesai yapanlar
Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar
Darbeci bir general şu mısraları okuyabilir mi?
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Darbeci generaller psikopattır
Darbeci generallerin çöküşü
15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır
Darbeye karşı selâ, ezan, millet
İyi yazı kütük ve nakış sahibidir
“İyi yazı kötü yazı”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Aynaya bakmak marifettir
Aynaya bakınca ne görüyoruz?
Somalili Mahmut’un yüreğinde Türkiye/Somali kardeşliği
Edebî hayatların kitabı: “Mekân Hikâyeleri”
Cümle Âlemin Efendisi’ne (s.a.v.) hâlnâme
Alkollü hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi
CHP’nin cemâziyelevvelini bilir misiniz?
Dil Kapısı’ndan geçenler
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Ehl-i gece olmak
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
Avrupa’nın binyıllık Türk korkusu
İstiklâl Marşı mı değişsin, Cumhuriyet mi?
Türk’ün güzel sıfatlarından alpereni doğru anlamak
Cumhuriyetin “Millî” kavramına ettiği zulümler
Terkip ve İnşâ dergisinden “İslâm maarif sistemi
Millet kimlikli Türklük mü, ulus kimlikli Türklük mü?
Türk’ü Türk yapan Cumhuriyet değil, İslâm’dır
Himmeti millet olan Türklüğe ihtiyaç var
Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu
Kalbiniz kışa dönmüşse baharla diriltin
“Aman” diye kimi çağırmalı?
Şehitlerin kanı yüzümüze değiyor/ kaatil: ABDHDPKK’dır
“Çaldım yârin kapısın…”
“Çınar”ı nasıl bilirsiniz?
Sadra şifa bir kitap: “Evin Mahremi Olmak”-2-
Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti
Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?
Ölümle aranız nasıl?
Müslüman Doğulu musunuz, Batılı mı?
Dil Kapısı
İsmail ve bıçak
Cemaat önderi, hocaefendi ve âlim sıfatlı Belâmlar
Bu ülke ecdadımındı / bugün benim / yarın oğlumun ve onun oğullarının olacak
Darbeci generallerin soy ağacı
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Göster Âl-i Osman Türklüğünü Ey Türk Ordusu!
Siyaset elinde şahlanamayan bir hareket: Alperen Ocakları
Kurtlar ve darbeci generaller
Hayat yavaştı yavaş yaşardık eskiden
Ezanın hasmı darbecilerin ezana yenilişi
“General elbisesi giyen horoz”
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının kuyruğu göründü…
Türkler Hakk’a tapan millettir
Darbeye karşı selâ, ezan ve millet
Tanrı yok, generaller var!
Darbeci generaller psikopattır
Bir buğday yetiştiricisi bir generalden değerlidir
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi’nin başına gelenler
Ey generaller! sizi sigaya çeken bir millet var
Darbeci generallerin çöküşü
Târih şöyle yazacak: Darbeci generallerle milletin savaşı
“Tek Kapı” ya açılan Kapılar…
İnsanlar televizyon seyrederek ölüyorlar
Müslümanın hayatına giren Avrupa âdetidir tâtil
Eşref-i mahlûkat’tan homoekonomikus’a dönüşenler
Ölüm haberleri ve tâziyelerimiz de laikleşiyor
Sizi alnınızdan öperim Alperenler!
Uykuya dost olan Müslüman çoğalıyor/sa…
Benim yaram derin derin…
Vatan hainliğinin târifi
Amerikan yardımı alan 27 Mayıs darbecileriyle CHP ikizdir
Sohbetle sahâbe olanların milletindeniz
Medeniyet dâvamızı omuzlayan dergi: Terkip ve İnşâ
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Yüreklerinde anne ateşi sönmeyen iki şair:
Hümâ kuşuna yahut “Himmet Hümâları” na tutunmak
Laik-altı ok anayasası Müslümanca ıslah edilmeli
Türkiye, Büyük Doğu Fikrine muhtaç
Dostunuzu, yâni benzerinizi bulun
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
Modernizme karşı dost ve dostluk
Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm doğduğunda
Suriye meselesini yakın tarihte aramak
Bin miligramlık şiir böyle olur efendiler!
“Okuryazar mısın, Uyurgezer mi?”
Dil Kapısı’ndan geçmedikçe
Vatan müdafaasına çıkan dost hüzün yollamış
Nekrofil PKK ve dış düşmanlar yine Ankara’da…
“Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”
28 Şubat’ın apoletli kurtlarıyla bir olup kuzuyu yiyenler
Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı
“Yârin Şifa Kapısı”
“Türkü Yazıları”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Bir Hocam ve Dükkânnâme
Türkiye, Bayırbucak’ı ilhak etmeli
Maraş Maraş Derler Kahramanlığın Adına
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Türkiye PYD’ya karşı Suriye Türkmenlerini Masa’ya getirmeli
Türkiye’de aydının anatomisi
Medine, Medeniyet ve Şehir
Akademisyenin recüliyeti var mı?
Hüda Par’dan iki mektup
Türkçülerin meylettiği müelliflerin medeniyet fikrindeki ârıza ve farklılıklar
Ârızasında ısrar eden bir Türkçünün ithamnâmesi
Mehmet Âkif, Kemalist cumhuriyeti tasdik etmedi
“İktidarda Kim Var?”
Mehmet Âkif’in cenazesinde cumhuriyetin şefleri yoktu
El çek hüznümden ey zâhir erbabı
Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır
Türk milliyetçilerinin iflah olmaz hastalığı: “Atatürk’e bağlılık”
Müslümanın itini bile seven adam: Muzaffer Gözükara!
Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün…
“Rıza” yahut “Râzı” olmayı unutunca…
“Kelimelerin Seyir Defteri”nde yazılanlar
İslâm Medeniyetinin mukaddimesi: Câmi
“Ya Tahammül Ya Sefer'den Bize ‘İstikrar’ Düştü!”
Türkiye’deki milliyetçi hareketler İslâmî ihtiyaçtan doğmadı
“Bosna Bizim Neyimiz Olur?”
Milliyetçilik yola özürlü çıkınca…
Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1-
“Maruz Kalanlar Nesli”
Kaldırım imarına değil, gönül imarına ihtiyaç var
Âkif, İslâm; Gökalp, Batı medeniyetinden yanadır
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür”
Üç yaralı kavram: asabiyet, kavmiyet, milliyet
“Çağın İsmailleri! bize et size cennet düştü”
Her kurban bir İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Dindar Kürtlerin ve bir Astsubayın HDPKK hakkında görüşleri
Dindar / ümmetçi Kürt kardeşlerimizin cevapları
Dindar / Ümmetçi Kürtler de özerklik ve resmî dil istiyorsa…
Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri
“Aç canavara (HDPKK) tahabbüb, iyiliğini değil iştahını artırdı
Modernizmin bulaştırdığı bir hastalık: “İhtiyaç tuzağı”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Kim “HDPKK”ye oy ve medya desteği vermişse haindir
Fikir Teknesi’nden peş peşe fikirli kitaplar…
Ahmet Cevdet Paşa’nın fıkıh üstü Medeniyet-i Cedide’si
Şehitlerin kanı yerde mi kalacak?
Nekrofil (ölüsevici) PKK, Amerika/İsrail provokasyonu iş başında
“Gurbet nedir bilir mi o menfâya gitmeyen?”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Gök Kapılarından geçmek
Doğu Türkistan’a Ecdâdımız Gibi Gitmek
Alperen, İslâm devleti dâvasının mükellefiyetini taşıyana denir
Kürtçülüğün çâresi Said-i Nursi Hz.lerinin fikirlerindedir
CHP’nin desteklediği 27 Mayıs darbecilerine Amerikan yardımı
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
“Amerikan saatine göre uyuyan Türk münevveri…”
“Millet”in târifi yahut millet olmanın müslümancası
19 Mayıs bayram değil, Atatürkçülük karnavalıdır
Nü-sever General Evren’in Akıbeti
İdrakimize vurulan Atatürkçülük zincirini ne zaman kıracağız?
Medeniyetimize Kasteden Medeniyetsiz Cumhuriyet
İktidar da dâhil, partilerin seçim vaatleri bayat ve fikirsiz
Altı ok muhibbi bir zındık: domuzsever Abdullah Cevdet
“Dinî” mânasına gelen “millî” kavramı neleri haizdir
Dostâne Fiskeler
Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın şehri Medine
Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm doğduğunda
“En iyi Türk ölü Türktür; en iyi Kürt ölü Kürttür”
“Daha Çok Ölü İstiyorum”
Fikir Teknesi’nden Necip Fazıl ve Büyük Doğu Devleti üstüne kitaplar
Tekbir, salavat ve mehterle Çanakkale şehitlerini yâdeden üniversite…
Altı Ok Cumhuriyetinin kadın projesi: “Kur’an’ı kapa, kadınları aç”
Hilâfetçilikten Devrimciliğe Evrilen “CHP Makyavelizmin Partisidir”
28 Şubat’ın paranoyak generalleri
Kıyafet İnkılâbının Kurbanı Kadınlar ve Kızlar
Bir “Türkçü” nün Türkler için zararlı fikirleri-2
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
K. Maraş
Sıcak
Güncelleme: 20.09.2018
Bugün
23° - 36°
Cuma
22° - 34°
Cumartesi
21° - 34°
K. Maraş

Güncelleme: 20.09.2018
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı