Yazı Detayı
14 Ağustos 2017 - Pazartesi 04:44 Bu yazı 494 kez okundu
 
Dergi de okuyalım; dergisiz olmaz
Ahmet Doğan İLBEY
lbeyali@hotmail.com
 
 

Dergiler, kitapların uç beyleridir. Yazılacakların fütühatına çıkar ve zihnî ön tâlime hazırlık yaptırır. Kitaplar, mevzu ve meseleleri yekpâre olarak nizama sokar, dolayısıyla kalıcıdır. Dergiler ise, edebî ve fikrî cephedeki oluşları teri soğumadan haber verir ve dolayısıyla zihnimizin ön hazırlığı bakımından faydalıdır. Bundandır ki “iyi” dergileri okumak lâzım.

 

SEMERKAND dergisi ağustos 2017 sayısında Ali Yurtgezen hoca T. Ziya Ergunel müstearıyla yazdığı “Bayram o Bayram Olur” adlı yazısıyla, iki bayramımızdan ikincisinin yaklaşması dolayısıyla bayram anlayışının pek de yazılmayan bir veçhesine temas ediyor. Bayramımızı Kur’ânî mânasıyla idrak etmek için bu yazıdan bâzı kısımları okuyucularımızla paylaşmak istiyorum:

 

“Bayramlar büyüklerin de çocukça bir safiyeti, bir masumiyeti, bir hesapsızlığı kuşandığı sürur, neşe, muhabbet ve ünsiyet günleridir. Böyle günlerde kalbimize yerleşen yumuşama, ferahlık, huzur ve sükûnun bu çocuk safvetine, dolayısıyla fıtratımızda dönmekle bir alâkası olmalı. Arapçada bizdeki ‘bayram’ın karşılığı ‘îyd’ kelimesinin kökünde ‘geriye, en başa dönme, ricat’ mânası var. Ramazan bayramında bütün azalarımıza tutturduğumuz oruçlarla arınıp fıtratımıza; Kurban bayramında Cenab-ı Hakk’a kurbiyetle Elest Meclisi’ndeki safvete ricat ederiz. Bayram mecazen ‘sevinilen hallerin vakti’ni ifade ettiği için kullandığımızda da sevincin sebebi bir ‘dönüş’tür çoğu zaman. Gurbetten sılaya dönüş bayramıdır meselâ. Hatadan sevaba, mihnetten nimete, hastalıktan sıhhate dönüş bayramdır. Bütün bunların dışında namütenahi bir süruru, bir saadet yaşatan ve eskilerin ‘Îyd-i ekber” dedikleri bir büyük bayram vardır ki kulun Mevlâ’sına O’nun kendisinden, kendisin de O’ndan razı olarak varmasıdır. Aslımıza, Âlem-i Ervah’taki lâtif hâlimize dönmektir. Yâr-ı Hakiki ile mülaki olup vuslat eylemektir. Hacı Bayram Veli k.s. bu büyük bayramı, ‘Bir âşık erişse sana / Ol îyd-i ekberdir ona’ buyurarak târif eylemiş. Yâr ile bayram için eceli beklemeye tahammül göstermeyenleri ‘ölmeden evvel ölmeye’ sevk eden, Hak âşıklarına ölümü ‘şeb-i arus’ kılan bir mazhariyettir bu. Alvarlı Efe nâmıyla maruf Muhammed Lütfi Efendi hazretleri de ilahiyesinde bu büyük bayramı hatırlatıyor bize. ‘Bayram o bayram olur’ tekrarıyla, büyük bayramın cennetteki ebedi saadete erişmekle, Cemâl-i Mutlak olan Hak Tealâ’ya vuslatla yaşanacağını söylüyor ve asıl bayramı siz o zaman görün demeye getiriyor. Diğer bayramlar gibi mümine cenneti durak eyleyecek böyle bir bayram idrakin de şartları var elbette. Önceden hazırlık sadedinde kalbi bütün kirlerden arındırmak, derlenip toparlanmak, güzel kıyafetler misali haseneler tedarik etmek gerekiyor. Alvarlı Efe k.s., manzumesinde yer yer bu bayram öncesi hazırlığından bahsetmiş. Evveli de ahiri de muhabbetullahtır bu hazırlığın. Muhabbetullah, Elest Meclisi’ndeki ahdimize vefanın itizasıdır. (…) Asıl bayramın hazırlığı bir ömür boyu sürecek olmakla, farklıdır. (…) Alvarlı Efe k.s. hazretleri de söze burdan başlamıştı.  Diyordu ki, ‘Mevlâ bizi afvede / Gör ne güzel îyd olur /Cürm ü hatalar gide / Bayram o bayram olur…”

------------------------------------

TERKİP VE İNŞÂ DERGİSİ 29. SAYISIYLA OKUYUCU HUZURUNDA

 

Sahipliğini Haki Demir’in yaptığı TERKİP VE İNŞÂ dergisi Ağustos 2017 / 29. sayısı  “İnşâ Fikri” dosyasıyla medeniyet ve devlet meselemizin temellerini anlatıyor.

 

Türkiye’nin devlet ve millet geleneğinin ârızalarla dolu sürecinde kimin neyi tartıştığı, ne teklif ettiğinin anlaşılmadığı, daha doğrusu teflik ve görüşlerin “İnşâ” fikrinden mahrum, sathi maslahat özellikleri taşıdığı hükümet programlarının eklektik yapılaşmasının yaşandığı şu sıralarda tam da ihtiyaç duyulan inşâ fikrine her sayısıyla istikâmet verebilecek çapta dosyalar sunan Terkp ve İnşâ dergisinin önemi büyük, anlayana…  Bu sayının mündericatı şöyle:

 

İnşa fikri ve usulü / Haki Demir 

Büyük Doğu ve İnşa fikri /Prof. Dr. Veysel Aslantaş

Medrese-inşa-tatbikat / Ebubekir Sıddık Karataş

İnşa fikrine neden ihtiyacımız var / Ömer Faruk Sancaktar

İhtilal fikri /Mehmet Emin Konyalı 

İnşa fikri ve ihtilal fikri / Hasan Hüseyin Tunç

İnşa fikri, çağın fikridir / Ayhan Karatay

İnşa fikrindeki temel savrulma / Cahit Karademir

İrfanımızda hüma kuşu yahut himmet Hümaları / Ahmet Doğan İlbey 

Mazi, hal ve istikbal tasavvurunda inşa fikri  / A. Bülent Civan

İnşa fikri ve kurucu şahsiyet / Ünal Yılmaz 

Kurucu şahsiyet / Necip Fazıl Toprak

Dünya görüşü ve kurucu şahsiyet / Osman Kürşat Burahalı 

Kurucu şahsiyette yirminci asır çıkmazı / Baybars Oğuzhanoğlu

Anlama gayreti yahut problemi / Büşra Nur Demir 

******************

ŞİRİN VE GÜZEL BİR DERGİ: YOLDAKİ KALEMLER

 

Anadolu insanının hikâyecisi ve şair Hasan Ejderha’nın sahipliği ve yayın müdürlüğünde çıkan şirin mi şirin, samimi mi samimi, güzel mi güzel kültür, sanat, edebiyat ve fikir dergisi YOLDAKİ KALEMLER şair Memduh Atalay, Yasin Mortaş, Mehmet Mortaş, Enver Çapar, Mehmet Raşit Küçükkürtül, Fazlı Bayram gibi kıdemlilerle beraber Mehmet Yaşar, Gün Sazak Göktürk, Nurcihan Kızmaz, Şeyhşamil Ejderha, İsmail Sağır, H. Ahmet Eralp, Ferhat Ağca, Sibel Kök, Murat Türkmenoğlu, Hilâl Ejderha, Metin Acar gibi ikinci kuşağın bir arada yazdığı ve dolayısıyla kısa sürede bölge dergiciliğini aşan ve “merkez dergileri” tabusunu yıkan bir dergidir.

 

Şu sıralar şiir ve denemeleriyle Prof. Dr. Suat Kıyak’ın da yer aldığı derginin, okuyucu sayısıyla birlikte şair ve yazar kadrosu da büyüyor. Biyoloji profesörü olmasına rağmen edebî ve fikrî yönüyle de temayüz eden Suat Kıyak hoca zihniyet bakımından sağlam ve dik duran bir insan. Anlatıldığına göre birçok huyu değerli abisi Savaş Kıyak hocaya benzeyen Suat hoca bu hasletinden dolayı başına olmadık işler gelen biridir. Yakın yıllarda sözüm ona bir kısım “ulusal” basın “Gazi Üniversitesi’nde öğrencilere kılık-kıyafet tehdidi” başlıklı haberiyle ona saldırmış ve saldırıları ne kanunen ne insanî cihetiyle tesir etmemiş ve vazifesine dekan olarak devam etmiştir. Bu hâdiseyi basında geçen şekliyle yeri gelmişken anlatalım:

 

“Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nün yaz okulunda ders veren Prof. Dr. Suat Kıyak derse ara verdi ve askılı bluz giymiş bir genç kızı göstererek, ‘Haftaya da şuradaki arkadaşınız gibi gelirseniz sınava almam’ dedi. Sonra ne mi oldu? Olay basına yansıdı... Gazeteciler hemen Prof. Dr. Suat Kıyak’ı buldu ve ‘İddialar doğru mu?’ diye sordu. Adının başına ‘profesör’ eklenmiş, ilim irfan sahibi bu beyefendinin yanıtı aynen şöyle oldu: ‘Derse plaj kıyafeti diyebileceğimiz kıyafetlerle geliyorlar. İnsanların dikkati dağılıyor. Sınava alırım, ben yalnızca uyarıyorum!’ Demek ki neymiş? Onca ‘özgürlük edebiyatı’ palavraymış! Her şey, dincilerin bayraklaştırdığı ‘türban’ içinmiş... O mesele halledilince; sıra ‘istemedikleri gibi giyinenlerin özgürlüklerini ellerinden almaya’ gelmiş... Adam profesör olmuş ama askılı bluz bile hâlâ dikkatini dağıtıyor... Ne dikkatmiş (!) be kardeşim... Bugün askılı bluzla dağılıyor dikkati; onu yasaklayın, sıra pantolona gelecek... Onu açık yakalar, etek boyları, hatta açık saçlar izleyecek! Milim milim ilerleyerek tek tipleştirecekler bizi... Çünkü dertleri hiçbir zaman özgürlük falan olmadı; özgürlüğü kullandılar sadece...”

 

İşte bu fikirli insanın Yoldaki Kalemler’de yazması hayra vesiledir ve özellikle üniversiteli olan ikinci kuşağa “okuyun ve yazın…” mesajı vermesi bakımından önemlidir.

--------------------------------

HECE TAŞLARI AYLIK ŞİİR DERGİSİ 30. SAYIYA ULAŞTI

 

Sahipliğini, gelenekli hece şiirinin günümüzdeki gayretli yaşatıcılarından şair Tayyib Atmaca’nın yaptığı ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 2017 yılı internet dergiciliğinde yılın ödülüne layık görülen “HECE TAŞLARI AYLIK ŞİİR DERGİSİ” Ağustos 2017 / 30. sayısı nesir ve şiir yüklü… 

 

Tayyib Atmaca “Her yerde yangın var” adlı yazısıyla yüreğimizin üstünden geçen okunası bir yazı yazmış.  “Her yerde yangın var yangın var oğlum, bu ateş bize de sıçrayabilir, önce gön­lümüzün çatısı yanar, sonra aklımızın ucu tutuşur, avcumuzu açsak gökler sağılmaz, sesimizi salsak asuman yutar, gözümüze inen kara bulutlar, bizden bize şimşek çakar durmadan, ötelere boynu bükük bakarız, gördüğümüz görüntüden ürkeriz, ama yüreği­miz tir tir titremez, çektiğimiz efkar kâr kalır bize…”

 

Bu sayının şair ve yazarları şöyle:

İlhami Bulut / hüthüt çığlığı (şiir), Nazım Payam / şiir ve gelenek üzerine konuşmalar-4 / konuşturan: Tayyib Atmaca, Bestami Yazgan / yepyeni destanlar yazma vaktidir, Talat Ülker / mim, Ahmet Doğan İlbey / “ömürlük yara”, Ahmet Doğru / düş yolları, Ali Kemal Mutlu / sinem parça parça, Köksal Cengiz (niyazkâr) / geçeriz, Rabiba Barış / yavrum, Gülnar Sema, günlerin bir günü, Salih Özel / hayat okulu, Dr.Halil Atılgan / türkülerde ahraz dile/ bülbül güle/ arı bala gelir, Muhammet Emin Türkyıl­maz / tek taraflı ayrılık, Prof.Dr. Saim Sakaoğlu / âşık şiirine müdahaleler-3-ölmüş âşıkları dövüştürmeyelim, A. Muhlis Özhece / suna’yı tarif, Cevat Akkanat / maniler, Yaşar Özden / kalabalıklar, Sabahattin Karadaş / yalnızlık, Tayyib Atmaca / dokunan şiirler-3, Ahmet Urfalı / bergüzâr

---------------------------------------

EDEBİYAT, SANAT VE FİKRİYAT DERGİSİ “YARIN” YAYIN HAYATINA GİRDİ

 

Habervaktim’i takip ettiğini beyan eden Murat Açıkgöz hem kültür hareketlerinin içinde hem de iyi bir okuyucu. Fakire, İstanbul merkezli Edebiyat, Sanat ve Fikriyat dergisi “Yarın” ı yayın hayatına soktuklarına dair bir mektup göndermiş.                                                                                                                            

 

Yarın Dergisinin imtiyaz sahibi bu dost, iki ayda bir yayınlanacak olan “Yarın”ın ilk sayısının merhum Ömer Lütfi Mete'yi tanıttığını ve bu minval üzere fikrî ve edebî yazılarla çıktığını belirtiyor. Derginin ilk söyleşisinin merhumun oğlu Ali Buhara Mete ile yapıldığını da haber veriyor.                                                                      İlk sayısında kendini “Hür tefekkürün kalesine yeni bir soluk” başlığıyla tanıtıyor ve yazar kadrosunu da takdim ediyor:                                                         

 

Mahmut Bıyıklı, Selçuk Küpçük, Memduh Atalay, Akif Aytaç, Ömer Koca, Elif Sönmezışık, Emre Miyasoğlu, Faik Tunay, Fatma Gülşen Koçak, Osman Azman, Aydın Hız, Muhammed İkbal Bakırcı, Hayrullah Eraslan, Said Ercan, Mehmet Bilal Yamak, Fatih Yalçın, Yusuf Dinç.

 

Hülâsa-ı kelâm, dergi dünyamıza çizgisi İslâmî zeminde millî anlayış olan bir dergi daha girdi. Hayırlı ve daim olsun, diyoruz.

 

 

 
Etiketler: Dergi, de, okuyalım;, dergisiz, olmaz,
Yorumlar
Diğer Yazılar
“Dil Edebi”
“Turnalar Ali’mi görmediniz mi?”
Ana ile oğulun dostluğu
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Modern inkırazlar geliyor…
İnkıraz bir kez gelmeye görsün…
Sağcılık Kur’an-ı Kerim’e göredir.
Oy kullanmadan önce türkü dinleyin
Chp’nin iflâh olmayacağına dair
Açlığa medhiye
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Doğu’nun oğulları
Batı’nın oğulları üretme merkezi
Mebusluğun dayanılmaz(!)câzibesinden istikametini bozanlar
İyi nedir, iyi insan kimdir?
Anıtkabir’de îman tazelenir mi?
“Bir derdim var bin dermâna değişmem”
Doktorluk tasavvuf ve hikmet mektebinden sonra okunmalı
Hapishâne risâlesi-7
Hapishâne risâlesi-6
Hapishâne risâlesi-1
Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür
Kur’anî mânada milliyet ve milliyetçilik
Ali Hocam yazısı
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Bâtıl Türkçüye göre Türkler “Araplaşıyor”muş-2
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
“Bitmeyen millî mücadele”
Dünya Kadınlar Günü’nün gerçek yüzü
Bâtıl Türkçünün Hakk’a tapan Türk’e zararları-3
Bâtıl Türkçüye göre din değişebilir, milliyet asla!
Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil
“Ne haçlı, ne şaman Türk! Müslüman, Müslüman Türk”
Necip Fâzıl’ın vasfettiği Türkler
Millet kimlikli Türk mü, ulus kimlikli Türk mü?
“Altun ordu” nam Türk ordusunun meziyeti
“Savletinle titresin” düşman ey Türk ordusu!
Hakk’a tapan Türk milletinin ordusu serhat boylarında…
Kültür Bakanına sual: Troyalılar Türk müydü?
Bosnalı millettaş Yemen Türküsü’nü söyleyince…
Dergiler fikir ve edebiyatın burçlarıdır
Evi barkı yıkan kitap delileri
İnönü Amerikancılığı utanç verici yıllardır
Kültürün iktidarı mı, iktidarın kültürü mü?
İstiklâl Marşı Şairi’ni fişleyen Cumhuriyet erdemli olabilir mi?
Mehmed Âkif’in cenazesinde Cumhuriyet’in şefleri yoktu
Yılbaşı kutlama pespâyeliğini Kemalistler resmîleştirdi
KUMARBAZ CUMHURİYET’İN MURDAR MİLLÎ (!) PİYANGOSU
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
Sahaf Hasan Efendi
“Selülozofiller” ve “Bibliyofiller”
Faydasız kitap okumak
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Cumhuriyet Bayramı”nı kimler niçin kutlar?
“Şifa kabul etmez ağır kitap hastaları”
Mecânin-i kütüb yahut kitap mecnûnları
Kitap yârânının efendisi
“Oku! zira okumayan azgınlaşır”
Musul / Kerkük’ün başına gelenlerin müsebbibi Lozancılardır
Türkler Hakk’a tapan millettir
Müslüman mahallesinde domuz dersi verilir mi?
İtirazın İsmailcesi
İsmail bayramı
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
İsmail ve bıçak
Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına
Milliyetçilik, cumhuriyet ve devlet Atatürkçülükle mi kaimdir?
Herkes İsmail olmalı
Osmanlı’da askerlik meselesi
Bir buğday yetiştiricisi bir darbeci generalden değerlidir
Kitap ve dil
Yarın ölecekmiş gibi yazmak
Modern yazı seküler ve aidiyetsizdir
Kurtla çoban arasında mesai yapanlar
Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar
Darbeci bir general şu mısraları okuyabilir mi?
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Darbeci generaller psikopattır
Darbeci generallerin çöküşü
15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır
Darbeye karşı selâ, ezan, millet
İyi yazı kütük ve nakış sahibidir
“İyi yazı kötü yazı”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Aynaya bakmak marifettir
Aynaya bakınca ne görüyoruz?
Somalili Mahmut’un yüreğinde Türkiye/Somali kardeşliği
Edebî hayatların kitabı: “Mekân Hikâyeleri”
Cümle Âlemin Efendisi’ne (s.a.v.) hâlnâme
Alkollü hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi
CHP’nin cemâziyelevvelini bilir misiniz?
Dil Kapısı’ndan geçenler
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Ehl-i gece olmak
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
Avrupa’nın binyıllık Türk korkusu
İstiklâl Marşı mı değişsin, Cumhuriyet mi?
Türk’ün güzel sıfatlarından alpereni doğru anlamak
Cumhuriyetin “Millî” kavramına ettiği zulümler
Terkip ve İnşâ dergisinden “İslâm maarif sistemi
Millet kimlikli Türklük mü, ulus kimlikli Türklük mü?
Türk’ü Türk yapan Cumhuriyet değil, İslâm’dır
Himmeti millet olan Türklüğe ihtiyaç var
Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu
Kalbiniz kışa dönmüşse baharla diriltin
“Aman” diye kimi çağırmalı?
Şehitlerin kanı yüzümüze değiyor/ kaatil: ABDHDPKK’dır
“Çaldım yârin kapısın…”
“Çınar”ı nasıl bilirsiniz?
Sadra şifa bir kitap: “Evin Mahremi Olmak”-2-
Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti
Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?
Ölümle aranız nasıl?
Müslüman Doğulu musunuz, Batılı mı?
Dil Kapısı
İsmail ve bıçak
Cemaat önderi, hocaefendi ve âlim sıfatlı Belâmlar
Bu ülke ecdadımındı / bugün benim / yarın oğlumun ve onun oğullarının olacak
Darbeci generallerin soy ağacı
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Göster Âl-i Osman Türklüğünü Ey Türk Ordusu!
Siyaset elinde şahlanamayan bir hareket: Alperen Ocakları
Kurtlar ve darbeci generaller
Hayat yavaştı yavaş yaşardık eskiden
Ezanın hasmı darbecilerin ezana yenilişi
“General elbisesi giyen horoz”
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının kuyruğu göründü…
Türkler Hakk’a tapan millettir
Darbeye karşı selâ, ezan ve millet
Tanrı yok, generaller var!
Darbeci generaller psikopattır
Bir buğday yetiştiricisi bir generalden değerlidir
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi’nin başına gelenler
Ey generaller! sizi sigaya çeken bir millet var
Darbeci generallerin çöküşü
Târih şöyle yazacak: Darbeci generallerle milletin savaşı
“Tek Kapı” ya açılan Kapılar…
İnsanlar televizyon seyrederek ölüyorlar
Müslümanın hayatına giren Avrupa âdetidir tâtil
Eşref-i mahlûkat’tan homoekonomikus’a dönüşenler
Ölüm haberleri ve tâziyelerimiz de laikleşiyor
Sizi alnınızdan öperim Alperenler!
Uykuya dost olan Müslüman çoğalıyor/sa…
Benim yaram derin derin…
Vatan hainliğinin târifi
Amerikan yardımı alan 27 Mayıs darbecileriyle CHP ikizdir
Sohbetle sahâbe olanların milletindeniz
Medeniyet dâvamızı omuzlayan dergi: Terkip ve İnşâ
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Yüreklerinde anne ateşi sönmeyen iki şair:
Hümâ kuşuna yahut “Himmet Hümâları” na tutunmak
Laik-altı ok anayasası Müslümanca ıslah edilmeli
Türkiye, Büyük Doğu Fikrine muhtaç
Dostunuzu, yâni benzerinizi bulun
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
Modernizme karşı dost ve dostluk
Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm doğduğunda
Suriye meselesini yakın tarihte aramak
Bin miligramlık şiir böyle olur efendiler!
“Okuryazar mısın, Uyurgezer mi?”
Dil Kapısı’ndan geçmedikçe
Vatan müdafaasına çıkan dost hüzün yollamış
Nekrofil PKK ve dış düşmanlar yine Ankara’da…
“Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”
28 Şubat’ın apoletli kurtlarıyla bir olup kuzuyu yiyenler
Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı
“Yârin Şifa Kapısı”
“Türkü Yazıları”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Bir Hocam ve Dükkânnâme
Türkiye, Bayırbucak’ı ilhak etmeli
Maraş Maraş Derler Kahramanlığın Adına
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Türkiye PYD’ya karşı Suriye Türkmenlerini Masa’ya getirmeli
Türkiye’de aydının anatomisi
Medine, Medeniyet ve Şehir
Akademisyenin recüliyeti var mı?
Hüda Par’dan iki mektup
Türkçülerin meylettiği müelliflerin medeniyet fikrindeki ârıza ve farklılıklar
Ârızasında ısrar eden bir Türkçünün ithamnâmesi
Mehmet Âkif, Kemalist cumhuriyeti tasdik etmedi
“İktidarda Kim Var?”
Mehmet Âkif’in cenazesinde cumhuriyetin şefleri yoktu
El çek hüznümden ey zâhir erbabı
Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır
Türk milliyetçilerinin iflah olmaz hastalığı: “Atatürk’e bağlılık”
Müslümanın itini bile seven adam: Muzaffer Gözükara!
Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün…
“Rıza” yahut “Râzı” olmayı unutunca…
“Kelimelerin Seyir Defteri”nde yazılanlar
İslâm Medeniyetinin mukaddimesi: Câmi
“Ya Tahammül Ya Sefer'den Bize ‘İstikrar’ Düştü!”
Türkiye’deki milliyetçi hareketler İslâmî ihtiyaçtan doğmadı
“Bosna Bizim Neyimiz Olur?”
Milliyetçilik yola özürlü çıkınca…
Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1-
Chp’nin bugünü de cemâziyelevveli gibi kirlidir
“Maruz Kalanlar Nesli”
Kaldırım imarına değil, gönül imarına ihtiyaç var
Âkif, İslâm; Gökalp, Batı medeniyetinden yanadır
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür”
Üç yaralı kavram: asabiyet, kavmiyet, milliyet
“Çağın İsmailleri! bize et size cennet düştü”
Her kurban bir İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Dindar Kürtlerin ve bir Astsubayın HDPKK hakkında görüşleri
Dindar / ümmetçi Kürt kardeşlerimizin cevapları
Dindar / Ümmetçi Kürtler de özerklik ve resmî dil istiyorsa…
Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri
“Aç canavara (HDPKK) tahabbüb, iyiliğini değil iştahını artırdı
Modernizmin bulaştırdığı bir hastalık: “İhtiyaç tuzağı”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Kim “HDPKK”ye oy ve medya desteği vermişse haindir
Fikir Teknesi’nden peş peşe fikirli kitaplar…
Ahmet Cevdet Paşa’nın fıkıh üstü Medeniyet-i Cedide’si
Şehitlerin kanı yerde mi kalacak?
Nekrofil (ölüsevici) PKK, Amerika/İsrail provokasyonu iş başında
“Gurbet nedir bilir mi o menfâya gitmeyen?”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Gök Kapılarından geçmek
Doğu Türkistan’a Ecdâdımız Gibi Gitmek
Alperen, İslâm devleti dâvasının mükellefiyetini taşıyana denir
Kürtçülüğün çâresi Said-i Nursi Hz.lerinin fikirlerindedir
CHP’nin desteklediği 27 Mayıs darbecilerine Amerikan yardımı
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
“Amerikan saatine göre uyuyan Türk münevveri…”
“Millet”in târifi yahut millet olmanın müslümancası
19 Mayıs bayram değil, Atatürkçülük karnavalıdır
Nü-sever General Evren’in Akıbeti
İdrakimize vurulan Atatürkçülük zincirini ne zaman kıracağız?
Medeniyetimize Kasteden Medeniyetsiz Cumhuriyet
İktidar da dâhil, partilerin seçim vaatleri bayat ve fikirsiz
Altı ok muhibbi bir zındık: domuzsever Abdullah Cevdet
“Dinî” mânasına gelen “millî” kavramı neleri haizdir
Dostâne Fiskeler
Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın şehri Medine
Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm doğduğunda
“En iyi Türk ölü Türktür; en iyi Kürt ölü Kürttür”
“Daha Çok Ölü İstiyorum”
Fikir Teknesi’nden Necip Fazıl ve Büyük Doğu Devleti üstüne kitaplar
Tekbir, salavat ve mehterle Çanakkale şehitlerini yâdeden üniversite…
Altı Ok Cumhuriyetinin kadın projesi: “Kur’an’ı kapa, kadınları aç”
Hilâfetçilikten Devrimciliğe Evrilen “CHP Makyavelizmin Partisidir”
28 Şubat’ın paranoyak generalleri
Kıyafet İnkılâbının Kurbanı Kadınlar ve Kızlar
Bir “Türkçü” nün Türkler için zararlı fikirleri-2
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
K. Maraş
Parçalı Bulutlu
Güncelleme: 25.09.2018
Bugün
22° - 35°
Çarşamba
20° - 33°
Perşembe
20° - 34°
K. Maraş

Güncelleme: 24.09.2018
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı