Yazı Detayı
25 Temmuz 2016 - Pazartesi 11:30 Bu yazı 596 kez okundu
 
Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi’nin başına gelenler
Ahmet Doğan İLBEY
lbeyali@hotmail.com
 
 

 

Olağanüstü Hal Kararı alınmasının ardından kanun hükmünde kararname ile kapatılması kararlaştırılan dernekler arasına sehven, yanlışlıkla, kazara Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi de dâhil edilmiş ve 30 dakika (yarım saat) kapalı kalmıştır. 

 

Genel Merkez yetkilileri ve hususen bu kuruluşun şeref başkanı D. Mehmet Doğan’ın Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı birimlerini Türk bürokrasisinde görülmemiş bir hızla arıyorlar. Yarım saat içinde tutanağın iptali için Kahramanmaraş Valiliğine tâlimat geliyor.

 

Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi'nin Kamuoyuna Duyurusu” nu paylaşmak istiyorum:

 

“OHAL kapsamında çıkartılan kanun hükmünde kararnameyle FETÖ'cü yapılanmayla irtibatlı çeşitli kurumların, derneklerin kapatılmasına başlandığı kamuoyunun mâlûmudur. 23 Temmuz 2016 Cumartesi günü ilk operasyonlarda kapatılan dernekler arasında tavrı ve faaliyetleri her bakımdan açık ve net olan Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi de maalesef yer almıştır. Ancak yapılan yanlış derhal fark edilmiş ve aynı gün hatta aynı saat içerisinde kayıt altına alınan tutanak iptal edilerek derneğimizin kapatılmadığı bildirilmiş ve çeşitli medya kuruluşlarıyla resmî gazetede yayınlanan listede sehven yer aldığı ifade edilmiştir.

 

Hem kurumsal olarak Türkiye Yazarlar Birliği ve Şubelerinin, hem de derneğimizin değerli mensuplarının devlete, millete zarar verecek herhangi bir ihanetle ve şerefsizlikle ilgisi olmamıştır, olamaz. Şubemiz üyesi yazarların gerek telif faaliyetleri gerek sosyal medyadaki yayınları iddiamızın en açık kanıtıdır. Türkiye Yazarlar Birliği kırk yıllık şerefli mazisinde olduğu üzere devletinin ve milletinin hakkının, hukukunun, değerlerinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Kahramanmaraş Şubesi de FETÖ'cü yapılanmaya karşı, sürecin başından itibaren en net karşı tavrı ortaya koyan kurumdur. Bu terör örgütünün her türlü faaliyetinin, milletimizin kökleri ve değerleriyle taban tabana zıt anlayışının, zihniyetinin tasfiye edilmesini canı gönülden destekliyoruz.

 

Bizler devletimizle, milletimizle bağı her daim kavi ve gönülden olan insanlarız. Bu süreçte bu anlayışla mücadele ediyoruz. Şunu da ifade edelim ki kadim köklerimize olan bağlılık şuuruyla bize atılan iftiranın izale olacağına inancımız tamdı. Kaldı ki aynı saat içerisinde sehven yapılan bu hatadan dönülmüştür. Bu hatanın arkasında, bu yapılanmaya en net karşı tavrı koyan kurumumuza yönelik herhangi bir komplo var ise bunun hukukî takipçisi olacağımızı ve bu şerefsiz elle gerekli mücadeleyi, devletimiz ve milletimiz adına yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz. 

 

Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı”

İsmail Göktürk

 

Darbelerin ardından böyle trajikomik hâdiseler yaşanacağını, kurunun yanında yaşta yanacağını, aceleden birçok hatalar yapılacağını, sapla samanı ayıramayan, dernek isimlerini karıştıran bazı mantalitesi düşük memur ve bürokratın hata yapma faciasına sebep olacağını üç darbe görmüş “soğuk savaş dönemi” neslinden biri olarak âcizane iyi bilirim. 12 Eylül 1980 Darbesinde memur ve askeriyenin yaptıkları ve sonra kabullendikleri hataları anlatmak uzun sürer. Sadece bir misal:

 

1978 Kahramanmaraş Olaylarının ardından “hata” olduğu resmî birimlerce kabul edilen bir masum kişiyi aynı şehrin gözaltı mekânlarında üçüncü gün zor bulabildiğimizi hatırlatıp geçiyor ve sözü, hataya kurban olan ve sonra müdavimlerince coşkuyla dualarla tekbirlerle açılan Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi’nin celâdetli ve fikirli başkanı öğretim görevlisi İsmail Göktürk’e bırakıyorum:

 

“Aziz dostlar. Cenabı Allah aziz milletimize ve yüce devletimize zeval vermesin. Bağdat’a kalmadan devlet-i âliye anında yanlışını düzeltti. TYB Kahramanmaraş şubesi kapatılmadı. Ne kurumsal olarak Türkiye Yazarlar Birliği ve Şubelerinin, ne de derneğimizin değerli mensuplarının devlete, millete zarar verecek herhangi bir şerefsizlikle ilgisi olamaz. Kırk yıllık şerefli mazisinde olduğu üzere devletinin ve milletinin hakkının, hukukunun, değerlerinin yanında olmaya devam edecektir. Dostlar sevinebilir. Düşmanların sevinci kursaklarında kalmaya devam edecek. Bu vesileyle desteklerini veren dostlar sağolsun.

 

İkinci etap dedikleri bu olsa gerek. Milletin moralini bozup, biz hâlâ her yerde etkiniz mesajı vermek. Bugün ilk KHK ile Fetö ile bağlantılı kurumlar kapatıldı. Listeyi okuyanların küçük dilini ısırtacak bir bilgi vardı orda. Şube başkanı olduğum ve Fetöcü hainlere en başından itibaren (Facebook saymamı takip edenler bilirler) en net tavrı almış olan Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş şubesi listede yer alıyor.

 

Ey devletim, aziz devletim! Böyle çalışıyorsan yandı gülüm keten helva. Ey tapınakları yıkılası ABD köpekleri Fetöcü şahsiyetsizler. Bu şerefsiz parmak hanginizin parmağı. Vayh ki vayh!...”

 

HÂDİSENİN DERÛNUNU ANLATAN, MÜDAVİMLERE VE KAMUOYUNA SAYHA GİBİ YAYILAN BİR MESAJ

 

Gönlümüzü bir müddet karartan bu trajikomik hâdisenin derûnu ve yankıları derneğin yirmi iki yıllık çizgisini ve müdavimlerinin bütün dâvasının din ü devlet mülk ü millet olduğunu daha iyi anlamamızı sağlıyor.

 

Bütün müdavimlere, dostlara ve etrafa yürekten kopan bir sayha gibi yayılan aşağıdaki satırlar, derneğin Mesul Müdürü Hacı Ahmet Eralp’ aittir. O dost ki fakirin Mağara arkadaşıdır.  İsmail Göktürk gibi yüreğini ve emeğini koymuştur bu derneğe… Okuyalım:

 

“23 Temmuz günü Paralelci Kurumlar listesine sehven Türkiye Yazarlar Birliği Kahramanmaraş Şubesinin de yazılmış olması ile saat 16.30 da derneğimiz mühürlenmiştir. Yapılan hata bir saat geçmeden düzeltilmiş ve tutanak iptal edilmiştir.

 

Derneğimizin, mânevî adıyla Mağaramızın, Fikir ve Gönül Dükkânımızın mühür tutmaz kapısına devletimizin vazifesi aksamasın deyi kendi elimle çivi çakıp mühür mumunun ipini bağlamış ve bin yıldır Anadolu topraklarına akıttığımız kanımızın damlaması gibi kırmızı mumun derneğimizin bir diğer mânevî adıyla Cuma Kapısı’na damlamasına şahitlik etmiş olduk.

 

İkindi vaktinde kapımıza vurulmuş bu kara mührün; komutanımız, ağabeyimiz, ak saçlı hüzünkârımız…. tarafından kırılması üzre yatsı vaktinde Cuma Kapısı’nda bulunulacaktır.

 

Bir Hocam’ın katılımıyla bu gece cuma kapısı açılacaktır. Gelemem diyenler, ‘Yahu daha dün dükkân vardı…’ demek isteyenler Bir Hocam’ın adaleti şaşmaz mahkemesinde yargılanacaktır!”

 

YANKILARI

 

Derneğin kapatmaya gelen heyetin resmî fakat buruk yüzlerini ilk karşılayanlar derneğin iki kahramanı, derneğin Mesul Müdürü Hacı Ahmet Eralp ve Ferhat Ağca’dır. Ardından Dr. Mehmet Ceran yetişiyor.

 

Heyeti ikna edemiyorlar. Semavere kadar sayıyorlar. “Hiçbir bir demirbaş yok bu dernekte, buzdolabı bile yok diyorlar… Hayret ediyorlar. Ferhat Ağca, vatan millet dâvası güden hasbî bir dernektir, süksesi ve konforu yok, sadece fikir ve gönül tâlimi olur bu dernekte diyor.

 

Hacı Ahmet Eralp, yâni derneğin azad kabul etmez kölesi ve kahramanı yüreği buruk, çok konuşmuyor ama çakmak çakmak olmuş gözlerine de kimse bakmaya cesaret edemiyor, yuvasına el konulan yaralı bir tay gibi sekiyor ortalıkta… dokunamıyorlar ona. “Ben kendi yuvamı darbe sebebiyle gelenlere kapattırmam, kendi ellerimle kapatırım beyler!” deyip, keser ve çiviyi alarak derneğin kapısını çivileyerek kapatıyor ve sonra memurlar mumlayıp kapatma yazısını idam fermanı gibi bağlayıp gidiyorlar.

 

Duyan koşuyor. Derneği Başkan Yardımcısı şair ve hikâyeci Hasan Ejderha ve Mostar Dergisi editörlerinden ve yazarlarından Mehmet Raşit Küçükkürtül ve milletin numunesi Somalili Mahmut durmayıp derneğe koşuyorlar. Öğretim üyesi Doç. Dr. Yücel Ayrıçay ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz koşuyorlar.  Sonra da İsmail Göktürk’le beraber fakirin ağır maişet mekânına geliyorlar. Yücel Beyi hiç böyle fikir öfkesiyle görmemiştim.

 

Onlarca mesaj ve tepkilerden yalnızca birkaçı bu elim hatanın ne kadar üzücü olduğunu gösteriyor. Büyük Doğu Fikriyatının Şehr-i Maraş Temsilcisi avukat Haki Demir’in kamuoyuna neşrettiği mesaj yüreğimize su serpti:

 

“İsmail Göktürk'e ben kefilim, Paralelci olmak bir tarafa, paralelin karşısındaki cephenin Maraş'taki sarsılmaz sütunlarından birisidir. Her şeyden mücerret, sadece mânevî mesuliyetimi yerine getirmek için yazıyorum…” 

 

Bir başka yürekli tepki şu sıralar tâ Sivas’ta olan Maraş’ın fikir erbaplarından şair Memduh Atalay’dan geliyor ve İsmail Göktürk’ü arayarak bütün celâdetiyle açık desteğini ve üzüntüsünü bildiriyor. 

 
Etiketler: Türkiye, Yazarlar, Birliği, Kahramanmaraş, Şubesi’nin, başına, gelenler
Yorumlar
Diğer Yazılar
“Dil Edebi”
“Turnalar Ali’mi görmediniz mi?”
Ana ile oğulun dostluğu
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Modern inkırazlar geliyor…
İnkıraz bir kez gelmeye görsün…
Sağcılık Kur’an-ı Kerim’e göredir.
Oy kullanmadan önce türkü dinleyin
Chp’nin iflâh olmayacağına dair
Açlığa medhiye
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Doğu’nun oğulları
Batı’nın oğulları üretme merkezi
Mebusluğun dayanılmaz(!)câzibesinden istikametini bozanlar
İyi nedir, iyi insan kimdir?
Anıtkabir’de îman tazelenir mi?
“Bir derdim var bin dermâna değişmem”
Doktorluk tasavvuf ve hikmet mektebinden sonra okunmalı
Hapishâne risâlesi-7
Hapishâne risâlesi-6
Hapishâne risâlesi-1
Kim İslâm üzere milliyetçiyim diyorsa makbuldür
Kur’anî mânada milliyet ve milliyetçilik
Ali Hocam yazısı
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Bâtıl Türkçüye göre Türkler “Araplaşıyor”muş-2
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
“Bitmeyen millî mücadele”
Dünya Kadınlar Günü’nün gerçek yüzü
Bâtıl Türkçünün Hakk’a tapan Türk’e zararları-3
Bâtıl Türkçüye göre din değişebilir, milliyet asla!
Bâtıl Türkçü ile Hakk’a tapan Türk bir değil
“Ne haçlı, ne şaman Türk! Müslüman, Müslüman Türk”
Necip Fâzıl’ın vasfettiği Türkler
Millet kimlikli Türk mü, ulus kimlikli Türk mü?
“Altun ordu” nam Türk ordusunun meziyeti
“Savletinle titresin” düşman ey Türk ordusu!
Hakk’a tapan Türk milletinin ordusu serhat boylarında…
Kültür Bakanına sual: Troyalılar Türk müydü?
Bosnalı millettaş Yemen Türküsü’nü söyleyince…
Dergiler fikir ve edebiyatın burçlarıdır
Evi barkı yıkan kitap delileri
İnönü Amerikancılığı utanç verici yıllardır
Kültürün iktidarı mı, iktidarın kültürü mü?
İstiklâl Marşı Şairi’ni fişleyen Cumhuriyet erdemli olabilir mi?
Mehmed Âkif’in cenazesinde Cumhuriyet’in şefleri yoktu
Yılbaşı kutlama pespâyeliğini Kemalistler resmîleştirdi
KUMARBAZ CUMHURİYET’İN MURDAR MİLLÎ (!) PİYANGOSU
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
Sahaf Hasan Efendi
“Selülozofiller” ve “Bibliyofiller”
Faydasız kitap okumak
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Her Cumhuriyet hâkimiyet-i millîye değildir”
“Cumhuriyet Bayramı”nı kimler niçin kutlar?
“Şifa kabul etmez ağır kitap hastaları”
Mecânin-i kütüb yahut kitap mecnûnları
Kitap yârânının efendisi
“Oku! zira okumayan azgınlaşır”
Musul / Kerkük’ün başına gelenlerin müsebbibi Lozancılardır
Türkler Hakk’a tapan millettir
Müslüman mahallesinde domuz dersi verilir mi?
İtirazın İsmailcesi
İsmail bayramı
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
İsmail ve bıçak
Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına
Milliyetçilik, cumhuriyet ve devlet Atatürkçülükle mi kaimdir?
Herkes İsmail olmalı
Osmanlı’da askerlik meselesi
Bir buğday yetiştiricisi bir darbeci generalden değerlidir
Dergi de okuyalım; dergisiz olmaz
Kitap ve dil
Yarın ölecekmiş gibi yazmak
Modern yazı seküler ve aidiyetsizdir
Kurtla çoban arasında mesai yapanlar
Kurtla bir olup kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar
Darbeci bir general şu mısraları okuyabilir mi?
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Darbeci generaller psikopattır
Darbeci generallerin çöküşü
15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır
Darbeye karşı selâ, ezan, millet
İyi yazı kütük ve nakış sahibidir
“İyi yazı kötü yazı”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Aynaya bakmak marifettir
Aynaya bakınca ne görüyoruz?
Somalili Mahmut’un yüreğinde Türkiye/Somali kardeşliği
Edebî hayatların kitabı: “Mekân Hikâyeleri”
Cümle Âlemin Efendisi’ne (s.a.v.) hâlnâme
Alkollü hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi
CHP’nin cemâziyelevvelini bilir misiniz?
Dil Kapısı’ndan geçenler
Muhsin Beğ’imizden hamiyet kaldı bize
Ehl-i gece olmak
İstiklâl Marşı’nın başına gelenler
Avrupa’nın binyıllık Türk korkusu
İstiklâl Marşı mı değişsin, Cumhuriyet mi?
Türk’ün güzel sıfatlarından alpereni doğru anlamak
Cumhuriyetin “Millî” kavramına ettiği zulümler
Terkip ve İnşâ dergisinden “İslâm maarif sistemi
Millet kimlikli Türklük mü, ulus kimlikli Türklük mü?
Türk’ü Türk yapan Cumhuriyet değil, İslâm’dır
Himmeti millet olan Türklüğe ihtiyaç var
Kumarbaz Cumhuriyetin Murdar Millî (!) Piyangosu
Kalbiniz kışa dönmüşse baharla diriltin
“Aman” diye kimi çağırmalı?
Şehitlerin kanı yüzümüze değiyor/ kaatil: ABDHDPKK’dır
“Çaldım yârin kapısın…”
“Çınar”ı nasıl bilirsiniz?
Sadra şifa bir kitap: “Evin Mahremi Olmak”-2-
Kemalistler Batılılaşma uğruna Musul’dan vazgeçti
Ey ahmak! ölümden güzel bir şey var mı?
Ölümle aranız nasıl?
Müslüman Doğulu musunuz, Batılı mı?
Dil Kapısı
İsmail ve bıçak
Cemaat önderi, hocaefendi ve âlim sıfatlı Belâmlar
Bu ülke ecdadımındı / bugün benim / yarın oğlumun ve onun oğullarının olacak
Darbeci generallerin soy ağacı
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Göster Âl-i Osman Türklüğünü Ey Türk Ordusu!
Siyaset elinde şahlanamayan bir hareket: Alperen Ocakları
Kurtlar ve darbeci generaller
Hayat yavaştı yavaş yaşardık eskiden
Ezanın hasmı darbecilerin ezana yenilişi
“General elbisesi giyen horoz”
Muhsin Yazıcıoğlu suikastının kuyruğu göründü…
Türkler Hakk’a tapan millettir
Darbeye karşı selâ, ezan ve millet
Tanrı yok, generaller var!
Darbeci generaller psikopattır
Bir buğday yetiştiricisi bir generalden değerlidir
Darbeci generaller omuzundan akıllı olur
Ey generaller! sizi sigaya çeken bir millet var
Darbeci generallerin çöküşü
Târih şöyle yazacak: Darbeci generallerle milletin savaşı
“Tek Kapı” ya açılan Kapılar…
İnsanlar televizyon seyrederek ölüyorlar
Müslümanın hayatına giren Avrupa âdetidir tâtil
Eşref-i mahlûkat’tan homoekonomikus’a dönüşenler
Ölüm haberleri ve tâziyelerimiz de laikleşiyor
Sizi alnınızdan öperim Alperenler!
Uykuya dost olan Müslüman çoğalıyor/sa…
Benim yaram derin derin…
Vatan hainliğinin târifi
Amerikan yardımı alan 27 Mayıs darbecileriyle CHP ikizdir
Sohbetle sahâbe olanların milletindeniz
Medeniyet dâvamızı omuzlayan dergi: Terkip ve İnşâ
Türkiye’nin emniyeti, himmeti millet olan Türklerdedir
Yüreklerinde anne ateşi sönmeyen iki şair:
Hümâ kuşuna yahut “Himmet Hümâları” na tutunmak
Laik-altı ok anayasası Müslümanca ıslah edilmeli
Türkiye, Büyük Doğu Fikrine muhtaç
Dostunuzu, yâni benzerinizi bulun
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
Modernizme karşı dost ve dostluk
Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm doğduğunda
Suriye meselesini yakın tarihte aramak
Bin miligramlık şiir böyle olur efendiler!
“Okuryazar mısın, Uyurgezer mi?”
Dil Kapısı’ndan geçmedikçe
Vatan müdafaasına çıkan dost hüzün yollamış
Nekrofil PKK ve dış düşmanlar yine Ankara’da…
“Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”
28 Şubat’ın apoletli kurtlarıyla bir olup kuzuyu yiyenler
Mukaddesatçı iktidarın medeniyetle imtihanı
“Yârin Şifa Kapısı”
“Türkü Yazıları”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Bir Hocam ve Dükkânnâme
Türkiye, Bayırbucak’ı ilhak etmeli
Maraş Maraş Derler Kahramanlığın Adına
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Suriye Türkmenleri, onlarda kim?!
Türkiye PYD’ya karşı Suriye Türkmenlerini Masa’ya getirmeli
Türkiye’de aydının anatomisi
Medine, Medeniyet ve Şehir
Akademisyenin recüliyeti var mı?
Hüda Par’dan iki mektup
Türkçülerin meylettiği müelliflerin medeniyet fikrindeki ârıza ve farklılıklar
Ârızasında ısrar eden bir Türkçünün ithamnâmesi
Mehmet Âkif, Kemalist cumhuriyeti tasdik etmedi
“İktidarda Kim Var?”
Mehmet Âkif’in cenazesinde cumhuriyetin şefleri yoktu
El çek hüznümden ey zâhir erbabı
Türkçülük hareketinin Türklük anlayışı ârızalıdır
Türk milliyetçilerinin iflah olmaz hastalığı: “Atatürk’e bağlılık”
Müslümanın itini bile seven adam: Muzaffer Gözükara!
Her yer kitap, her yer fikir ve edebiyattı o gün…
“Rıza” yahut “Râzı” olmayı unutunca…
“Kelimelerin Seyir Defteri”nde yazılanlar
İslâm Medeniyetinin mukaddimesi: Câmi
“Ya Tahammül Ya Sefer'den Bize ‘İstikrar’ Düştü!”
Türkiye’deki milliyetçi hareketler İslâmî ihtiyaçtan doğmadı
“Bosna Bizim Neyimiz Olur?”
Milliyetçilik yola özürlü çıkınca…
Alkollü laik hayatı Kemalist CHP resmîleştirdi-1-
Chp’nin bugünü de cemâziyelevveli gibi kirlidir
“Maruz Kalanlar Nesli”
Kaldırım imarına değil, gönül imarına ihtiyaç var
Âkif, İslâm; Gökalp, Batı medeniyetinden yanadır
Millet, din ve şeriat üzere gidilen yoldur
İslâm medeniyetinde mûsikî “hikmetten bir cüzdür”
Üç yaralı kavram: asabiyet, kavmiyet, milliyet
“Çağın İsmailleri! bize et size cennet düştü”
Her kurban bir İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?
Dindar Kürtlerin ve bir Astsubayın HDPKK hakkında görüşleri
Dindar / ümmetçi Kürt kardeşlerimizin cevapları
Dindar / Ümmetçi Kürtler de özerklik ve resmî dil istiyorsa…
Said Nursî Hazretlerinin “Medeniyet-i Kur’ânîye” fikri
“Aç canavara (HDPKK) tahabbüb, iyiliğini değil iştahını artırdı
Modernizmin bulaştırdığı bir hastalık: “İhtiyaç tuzağı”
Şehitler için vurun askerler vurun PKK’lıları
Kim “HDPKK”ye oy ve medya desteği vermişse haindir
Fikir Teknesi’nden peş peşe fikirli kitaplar…
Ahmet Cevdet Paşa’nın fıkıh üstü Medeniyet-i Cedide’si
Şehitlerin kanı yerde mi kalacak?
Nekrofil (ölüsevici) PKK, Amerika/İsrail provokasyonu iş başında
“Gurbet nedir bilir mi o menfâya gitmeyen?”
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli
Gök Kapılarından geçmek
Doğu Türkistan’a Ecdâdımız Gibi Gitmek
Alperen, İslâm devleti dâvasının mükellefiyetini taşıyana denir
Kürtçülüğün çâresi Said-i Nursi Hz.lerinin fikirlerindedir
CHP’nin desteklediği 27 Mayıs darbecilerine Amerikan yardımı
İlk Amerikancılar Chp’li, yâni Kemalistlerdi
“Amerikan saatine göre uyuyan Türk münevveri…”
“Millet”in târifi yahut millet olmanın müslümancası
19 Mayıs bayram değil, Atatürkçülük karnavalıdır
Nü-sever General Evren’in Akıbeti
İdrakimize vurulan Atatürkçülük zincirini ne zaman kıracağız?
Medeniyetimize Kasteden Medeniyetsiz Cumhuriyet
İktidar da dâhil, partilerin seçim vaatleri bayat ve fikirsiz
Altı ok muhibbi bir zındık: domuzsever Abdullah Cevdet
“Dinî” mânasına gelen “millî” kavramı neleri haizdir
Dostâne Fiskeler
Efendimiz Aleyhisselâtüvesselâm’ın şehri Medine
Efendimiz aleyhissalâtü vesselâm doğduğunda
“En iyi Türk ölü Türktür; en iyi Kürt ölü Kürttür”
“Daha Çok Ölü İstiyorum”
Fikir Teknesi’nden Necip Fazıl ve Büyük Doğu Devleti üstüne kitaplar
Tekbir, salavat ve mehterle Çanakkale şehitlerini yâdeden üniversite…
Altı Ok Cumhuriyetinin kadın projesi: “Kur’an’ı kapa, kadınları aç”
Hilâfetçilikten Devrimciliğe Evrilen “CHP Makyavelizmin Partisidir”
28 Şubat’ın paranoyak generalleri
Kıyafet İnkılâbının Kurbanı Kadınlar ve Kızlar
Bir “Türkçü” nün Türkler için zararlı fikirleri-2
Ulusal Gazeteler
Alıntı Yazarlar
K. Maraş
Parçalı Bulutlu
Güncelleme: 25.09.2018
Bugün
22° - 35°
Çarşamba
20° - 33°
Perşembe
20° - 34°
K. Maraş

Güncelleme: 24.09.2018
İmsak
Sabah
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Süper Lig
Takımlar
P
Av
M
B
G
O
Arşiv Arama
Modül 1

Bu modül kullanıcı tarafından yönetilir, ister kod girilir ister iframe ile içerik çekilir. Toplamda kullanıcı 5 modül ekleme hakkına sahiptir, bu modül dahil tüm sağdaki modüller manuel olarak sıralanabilir.

Haber Yazılımı